Oписание

NOSAUKUMS Uzņēmējdarbības loģistikas pamati / Nikolajs Sprancmanis.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Burtene
2011
APJOMS - 218 lpp. : il., graf, tab.
BIBLIOGRĀFIJA Ietver bibliogr. ([221.] lpp.)
ISBN 9789984833026
UDK INDEKSS 658

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Loģistikas ka cilvēka saimnieciskas darbības pirmsākumi meklējami sirma senatnē, kad medniekam, zvejniekam un zemniekam, iegūstot lielu lomu un novācot ražu, bija jādomā par produktu saglabāšanu, kā arī paša vajadzībām pāri palikušā apmaiņu pret citiem produktiem tuvākā un tālākā apkaimē, par šī apmaiņas procesa racionalizēšanu daudzuma, attāluma, laika un transportlīdzekļa izvēles nozīmē. 20.gadsimta septiņdesmitajos gados tirgus ekonomikas apstākļos šīs darbības izvērsās par vispāratzītu ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātni ar mērķi nodrošināt maksimālu servisu pircējam un minimālas izmaksas pārdevējam.Līdz ar to uzņēmējdarbības loģistika ir zinātne par ražošanai nepieciešamo izejvielu un preču iepirkšanu, kā arī iepirkto vai saražoto preču sadali, piegādājot tās lietotājiem ar maksimālu servisu, taču vienlaikus taupot izmaksas un apgrozāmos līdzekļus preču krājumos, kā arī īstenojot kopējo mērķi palielināt uzņēmējdarbības kapitāla rentabilitāti.Grāmata sastāv no 6 daļām: pirmās divas veltītas kopsakarībai starp uzņēmējdarbības ekonomiku un loģistikas principiem, 3. un 4. daļa - krājumu regulēšanai un glabāšanai, 5. - pārvadājumu organizēšanai, bet 6. daļa - pakalpojumu servisam un tā optimizācijas problēmām. Katras daļas saturs sadalīts ar romiešu cipariem apzīmētās apakšnodaļās, kurās meklējamas atbildes uz daļas beigās uzdotajiem paškontroles jautājumiem, līdz ar to nodrošinot vielas apguvi pašmācības ceļā. Grāmata būs noderīga dažāda līmeņa koledžu un augstskolu neklātienes un klātienes studentiem, vidusskolēniem, ekonomikas priekšmeta apmācības gaitā, kā pašmācības līdzeklis, uzsākot mazo uzņēmējdarbību vai paaugstinot kvalifikāciju specialitātē. SATURS:
1.daļa. Ražošanas uzņēmuma ekonomika un loģistika
1.1.Mērķu izvēle uzņēmējdarbībā un uzņēmuma resursi
1.2.Ražošanas izmaksas, ieņēmums un peļņa
1.3.Uzņēmuma darbības analīzes pamati
1.4.Lēmuma pamatojums, investējot kapitālu
2.dala. Loģistika uzņēmējdarbībā
2.1.Loģistikas kanāls. Integrētā loģistika
2.2.Loģistikas funkcijas un vieta uzņēmuma struktūrā
2.3.Izmaksas loģistikas kanālā
2.4.Laika nozīme loģistika
2.5.Riska faktori uzņēmējdarbības loģistika
2.5.1.Loģistikas resursu optimizācija
2.5.2.Riski glabāšanas un transportēšanas procesos
3.daļa. Krājumu regulēšana un piegāžu vadīšana
3.1.Krājumu veidi
3.2.Regulāri papildināmo krājumu modeļi
3.2.1.Teorētiskie modeļi
3.2.2.Krājumu regulēšana nenoteiktības apstākļos
3.3.Uzņēmumu savstarpējo piegāžu plānošana
4.daļa. Noliktavu saimniecība
4.1.Noliktavu veidi un funkcijas
4.2.Noliktavas izvēle, no preces īpašnieka viedokļa
4.3.Noliktava kā uzņēmējdarbības veids
4.4.Kraušanas mehānismi un transporta tara
5.daļa. Transports un pārvadājumi
5.1.Transporta sistēma
5.2.Transporta veida izvēle
5.2.1.Transports un apkārtējā vide
5.2.2.Satiksmes negadījumi
5.2.3.Resursu patēriņš transportā
5.2.4.Transporta attīstības virzieni Eiropa
5.2.5.Kombinēto pārvadājumu veidi
5.3.Vietējo pārvadājumu vadīšana uzņēmumā
5.3.1.Uzņēmuma pašu transports un starpnieku pakalpojumi
5.3.2.Pārvadājumu vadīšana, izmantojot koplietošanas transportu
5.3.3.Svārstveida pārvadājumu maršruta veidošana
5.3.4.Mazumtirdzniecības uzņēmumu apkalpošana palokveida maršrutu
5.4.Starptautiskie pārvadājumi un piegāžu ķēdes
5.4.1.Attiecības starp pārdevēju un pircēju
5.4.2.Starpniekdarbība preču sadalē
6. daļa. Pakalpojumu serviss
6.1.Servisa elementi
6.2.Servisa izmaksas
6.3.Pakalpojumu servisa organizēšana preču sadales kanālā
6.4.Pakalpojumu servisa politika vairumtirdzniecības uzņēmumā.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки