Oписание

NOSAUKUMS Ienākumi un izdevumi grāmatvedībā : uzņēmuma grāmatvedības politikas veidošana un atjaunošana / M. Januška.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Merkūrijs Info
2010
APJOMS 136 lpp.
ISBN 9789984863009
9789984863023
UDK INDEKSS 657
657

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


SATURS

Priekšvārds
1. Ienākumu un izdevumu veidošanas nosacījumi.
1.1. Grāmatvedības konceptuālie principi.
1.2. Ienākumu un izdevumu uzskaites saistība ar nodokļu likumdošanu.
1.3. Ienākumu un izdevumu uzskaites veidošana atbilstoši peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmām.
1.4. Kontu noteikšana ienākumu un izdevumu uzskaitei darba plānā.

2. Ieņēmumu atzīšana un atspoguļošana grāmatvedībā.
2.1. Ieņēmumu atzīšana.
2.2. Ieņēmumu klasifikācija un uzskaite grāmatojumos.
2.3. Ieņēmumu atzīšana - praktiski piemēri.

3. Par izdevumiem atzīstamo izmaksu dokumentārais apstiprinājums.
3.1. Kārtējo izdevumu klasifikācija.
3.2. Izdevumu praktiskais saturs un noformēšana.

4. Izmaksu kapitalizācija.
4.1. Kapitālās izmaksas kā ieguldījums ilgtermiņa aktīvos.
4.2. Kapitalizēto izmaksu norakstīšana.

5.Nākamo periodu ieņēmumi un izmaksas.
5.1. Atliktie ieņēmumi.

6. Finanšu pārskatos ietvertā informācija par ienākumiem un izdevumiem.
6.1. Kārtējie ieņēmumi un izmaksas - peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
6.2. Atliktie ieņēmumi un izmaksas - grāmatvedības bilancē.

7. Nestandarta situāciju risināšana ienākumu un izdevumu uzskaites praksē.

8.Jautājumi un atbildes.
- Uzņēmuma grāmatvedības politikas veidošana un atjaunošana
- Uzņēmuma grāmatvedības politikas normatīvais regulējums.
- Uzņēmuma grāmatvedības politikas veidošanas pamatprincipi.
- Uzņēmuma grāmatvedības politikas saturs.
- Grāmatvedības politikas atjaunošana un papildinājumu un grozījumu noformēšanas kārtība.
- Uzņēmuma grāmatvedības politikas paraugs.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки