Oписание

NOSAUKUMS Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai / Ruta Šneidere.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Lietišķās informācijas dienests
2009
APJOMS - 232 lpp. : diagr.
BIBLIOGRĀFIJA Ietver bibliogr. ([208.]-215. lpp.)
ISBN 9789984826264
UDK INDEKSS 658.1

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Pirmo reizi latviešu valodā sagatavots izvērsts finanšu analīzes metožu pārskats un sniegts to vērtējums pēc noderības mūsdienu skatījumā.
Grāmatā ir apkopti autores veiktā pētījuma rezultāti par Latvijas un ārvalstu zinātnieku izstrādātām finanšu analīzes metodēm un modeļiem uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai un, pamatojoties uz teorētisko un empīrisko pētījumu rezultātiem, izstrādāta Latvijas uzņēmumu finanšu pārskatu analīzē pielietojama maksātnespējas prognozēšanas metožu sistēma.

Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai ir grāmata, kas nepieciešama ikvienam speciālistam – grāmatvedim, ekonomistam, auditoram un revidentam, kā arī finanšu vadītājam un analītiķim –, kas sagatavo finanšu pārskatus un pieņem vadības lēmumus uzņēmumos, bankās, kā arī pārbauda finanšu pārskatu informācijas ticamību, biznesa plānu realitāti un konsultē potenciālos investorus.

PAR GRĀMATU:
Pirmo reizi latviešu valodā izdots izvērsts finanšu analīzes metožu pārskats, kas izmantojams darbam tieši vietējā tirgū. Proti, ekonomikas zinātņu doktores (Dr.oec.) Rutas Šneideres grāmata Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai.
Tajā apkopota Latvijas un ārvalstu zinātnieku pieredze, finanšu analīzes metodes un modeļi – informācija, kas nepieciešama katram grāmatvedim, ekonomistam, auditoram un revidentam, kā arī finanšu vadītājam un analītiķim. Praktiskās uzņēmumu finansiālās darbības novērtēšanas metodes sevišķi aktuālas ir laikā, kad jāsagatavo finanšu pārskati un jāpieņem svarīgi lēmumi uzņēmumos un bankās, kā arī situācijās, kad jāpārbauda finanšu pārskatu un biznesa plānu atbilstība reālajai situācijai un jākonsultē potenciālie investori.Rutas Šneideres profesionālā pieredze un padomi īpaši vērtīgi ir šābrīža sarežģītajā ekonomiskajā situācijā, kad ir svarīgi pareizi novērtēt gan savus, gan darījumu partneru spēkus, lai nenokļūtu bankrota ēnā un par nezināšanu nesamaksātu pārāk bargu cenu.

GRĀMATAS SATURS:
Priekšvārds
1. Maksātnespējas būtība un tās ietekme uz valsts ekonomisko attīstību
1.1. Maksātnespējas jēdziens un būtība
1.2. Maksātnespējas procesu un ekonomisko vidi ietekmējošo faktoru analīze
2. Uzņēmuma maksātspējas novērtēšanas kvalitatīvie rādītāji un to analīze
2.1. Grāmatvedības politikas analīze
2.2. Finanšu pārskatu kvalitātes novērtējums
2.3. Maksātnespējas pazīmes un cēloņi
2.4. Ārējo un iekšējo faktoru sistēmas un novērtējums
3. Finanšu analīzes kvantitatīvās metodes un to raksturojums
3.1. Metodes finansiālās stabilitātes un maksātspējas novērtēšanai
3.2. Finanšu koeficienti maksātnespējas prognozēšanai
3.3. Bankrota prognozēšanas modeļi un to analīze
3.4. Maksātnespējas prognozēšanas metožu sistēmas izstrāde Latvijas uzņēmumiem
3.4.1. Praktiskā pētījuma metodika
3.4.2. Modeļu testa rezultāti 1. grupas uzņēmumos
3.4.3. Modeļu testa rezultāti 2. grupas uzņēmumos
3.4.4. Maksātnespējas prognozēšanas metožu sistēma Latvijas uzņēmumiem
Nobeigums
Izmantotās literatūras un avotu saraksts
Pielikumi
Summary
Content

PAR AUTORU:
Ruta Šneidere, Dr.oec. ir Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes ilggadēja docētāja. Autorei ir arī desmit gadu praktiska pieredze, strādājot starptautiskā firmā par galveno grāmatvedi un finanšu direktori. Galvenais pētījumu virziens autores zinātniskajā darbībā ir finanšu analīze un ar to saistītās problēmas – finanšu pārskatu kvalitāte, grāmatvežu profesionalitāte, pārskatu revidēšanas process. Ruta Šneidere ir LR Grāmatvežu asociācijas viceprezidente.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки