Oписание

NOSAUKUMS Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte / Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma "Darba tirgus pētījumi" ; Projekts "Labklājības ministrijas pētījumi".
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Latvijas Universitāte
2007
APJOMS - XII, 240 lpp. : tab., diagr.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr.: 198.-203. lpp.
ISBN 9789984993065
UDK INDEKSS 331.5

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 331.5 На полке Можно заказать

Аннотация


Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta Labklājības ministrijas pētījumi Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0003 pētījuma „Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte” (DĢM) mērķis ir izvērtēt iekšējo un ārējo (uz Latviju un no Latvijas) darbaspēka mobilitāti, lai noskaidrotu darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma sabalansēšanas iespējas darba tirgū Latvijā. Pētījumā izmantotas kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes – iedzīvotāju aptauja Latvijā, ekspertintervijas, formalizētās intervijas ar ārvalstīs strādājošiem Latvijas iedzīvotājiem, datu statistiskā un ekonometriskā analīze.

DĢM pētījumā ir darba ģeogrāfiskās starpvalstu, iekšzemes un ikdienas mobilitātes novērtējums Latvijā, sniegts no Latvijas izceļojušā un no ārvalstīm iebraukušā darbaspēka raksturojums.

Pētījumā ir raksturoti migrācijas politikas priekšnosacījumi, izvērtētas migrācijas politikas alternatīvas un veikta darbaspēka ģeogrāfiskās mobilitātes efektivitātes analīze. Pētījums sniedz rekomendācijas aktīvo un preventīvo migrācijas plūsmu un apjomu regulējošo pasākumu efektivitātes palielināšanai, kas sekmētu darba tirgus līdzsvarošanu.

Atslēgvārdi: darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte, migrācija, emigrācija, imigrācija, reemigrācija, migrācijas politika.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки