Oписание

NOSAUKUMS Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes / Svetlana Saksonova.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Merkurijs Lat
2006
APJOMS 225 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr.: 224.-225. lpp.
ISBN 9984640388
UDK INDEKSS 658.1

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 658.1 На полке Можно заказать

Аннотация


Saturs 

1. Uzņēmuma finanšu un vadības uzskaites nozīme un uzdevumi finanšu vadībā       
     1.1. Finanšu informācijas nozīme vadības lēmumu pieņemšanā  

     1.2. Finanšu un vadības uzskaites mērķi un uzdevumi           
     1.3. Finanšu un vadības uzskaites pamatprincipi un     pamatpieņēmumi (principi) 
     1.4. Finanšu pārskatu sastādīšanas konceptuālie pamati   
     1.5. Finanšu pārskatu elementu novērtēšana      
     1.6. Finanšu pārskata sastāvs   
2. Uzņēmuma finanšu stāvokļa novērtēšanas metodes           
     2.1. Finanšu pārskatu datu organizēšana finanšu stāvokļa
            novērtēšanai 

     2.2. Kārtējo  izmaksu uzskaites metodes izmantošana
            pārvaldīšanas lēmumu pieņemšanai    
     2.3. Finanšu pārskatu datu novērtēšana, izmantojot finanšu
            koeficientus
3. Uzņēmuma darbības finanšu plānošana  
     3.1. Uzņēmuma finanšu budžeta izstrādāšanas tehnoloģijas,
            pieņēmumi, pamatproblēmas un kontroles pasākumi.     
            
     3.2. Uzņēmējdarbības un finanšu risku nozīme plānošanā

     3.3. Budžeta veidi 

     3.4. Uzņēmuma budžeta plānošanas process 
     3.5. Plānotā peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances
                sagatavošana 
     3.6. Naudas plūsmas prognozes (naudas līdzekļu budžeta)
            sagatavošana 

     3.7. Uzņēmuma kopējais budžets un noderīgas sakarības     
           
4. Uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumu vadība: investīciju
     projektu novērtēšana  
     4.1. Finanšu lēmumu pieņemšana par investīciju projektu
            lietderību    
     4.2. Grāmatvedības peļņas normas metode (ARR)         
     4.3. Atmaksāšanās perioda metode    
     4.4. Diskontētās naudas plūsmas metode   
     4.5. Kopsavilkums – projektu izvērtēšanas metožu priekšrocības un trūkumi   
5.  Uzņēmuma naudas līdzekļu pārvaldīšana 

     5.1. Uzņēmuma naudas plūsmas pārskats, tā sastāvs un
            sastādīšanas metodes  
     5.2. Naudas plūsmas kontroles paņēmieni.  
            
     5.3. Debitoru parādu un saistību pret piegādātājiem termiņa
            noteikšana un to ietekme uz naudas plūsmu

     5.4. Izmaiņas naudas plūsmā sakarā ar pieņemtajiem
            lēmumiem par realizācijas apjoma palielinājumu, krājumu
            līmeņa pieaugumu, kredītu pagarināšanu pircējiem.
6. Apgrozāmā kapitāla pārvaldīšana  
     6.1. Apgrozāmā (darbības) kapitāla cikla noteikšanas
            metodes.  
     6.2. Nepieciešamā apgrozāmā kapitāla noteikšanas aprēķins.        
     6.3. Apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa pasīvu (apgrozāmā kapitāla) vadīšanas stratēģija.    
     6.4. Uzņēmuma problēmas, kas rodas nepārdomātas apgrozāmo
            līdzekļu un īstermiņa pasīvu vadīšanas stratēģijas dēļ.           
     6.5.  Krājumu pārvaldīšana.  
        
     6.6.  Debitoru parādu pārvaldīšana
7.   Komercbanku kredīts kā uzņēmuma finansēšanas veids  

       7.1.   Banku galvenie kredītu veidi.     
       7.2.   Kredīta procentu likme.   
       7.3.   Kredīta   saņemšanai iesniedzamie dokumenti

       7.4.   Klienta maksātspējas analīze.   
       7.5.   Kredīta nodrošinājums  
               

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки