Oписание

NOSAUKUMS Mārketinga komunikācijas 1 : teorija un prakse / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Vaidelote
2005
APJOMS 485 lpp.
CITI AUTORI Šalkovska, Jeļena
ISBN 9984507173
UDK INDEKSS 339.13

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 339.13 На полке Можно заказать

Аннотация


Šīs grāmatas mērķis ir apskatīt mārketinga komunikācijas, kuras ietver informācijas izplatīšanu par uzņēmumiem, produktiem, cenām, produktu izvietojumu, pārcenošanu un citiem mārketinga pasākumiem, lai ietekmētu patērētāju rīcību un virzītu produktus tirgū. Grāmatā tiek apskatīti visi galvenie mārketinga komunikāciju veidi: reklāma (advertising); produktu realizācijas veicināšana (sales promotion); sabiedriskās saskares (public relations); personiskā apkalpošana (personal selling). Mārketinga komunikācijas skar ne tikai uzņēmumus un patērētājus, bet arī sabiedrības intereses. Tāpēc grāmatas autoru mērķis ir aplūkot mārketinga komunikāciju izstrādi un izplatīšanu ne tikai no uzņēmumu viedokļa, bet arī – no patērētāju un sabiedrības viedokļa, un izteikt savas domas par interešu sasniegšanu šajā jomā. Lai atvieglotu grāmatas satura uztveri, tā ilustrēta ar attēliem, tiek dotas daudzas tabulas, kas būtiski papildina tekstu.

1. daļa. Mārketinga komunikāciju būtība, veidi un vide
111. nodaļa. Mārketinga komunikāciju raksturojums
12
1.1. Mārketinga komunikāciju sistēma
14
1.2. Reklāmas būtība, mērķi un veidi
20
1.3. Produktu realizācijas veicināšanas būtība, mērķi un veidi
29
1.4. Sabiedrisko saskaru būtība, mērķi un veidi
37
1.5. Personiskās apkalpošanas būtība, mērķi un veidi
40
1.6. Integrēto mārketinga komunikāciju būtība un mērķi
43
1. nodaļas atkārtojums
46
Literatūra
532. nodaļa. Mārketinga komunikāciju vide
54
2.1. Mārketinga komunikāciju vides būtība
56
2.2. Mārketinga komunikāciju organizācijas iekšējā vide
57
2.3. Mārketinga komunikāciju plānošanas un īstenošanas tieši ietekmējošā ārējā vide
62
2.4. Mārketinga komunikāciju plānošanas un īstenošanas netieši ietekmējošā ārējā vide
73
2. nodaļas atkārtojums
85
Literatūra
902. daļa. Mārketinga komunikāciju plānošana
913. nodaļa. Mārketinga komunikāciju plānošanas posmi un ietekmējošie faktori
92
3.1. Mārketinga komunikāciju plānošanas posmi
94
3.2. Mārketinga komunikāciju plānošanas faktori
98
3 .nodaļas atkārtojums
104
Literatūra
1074. nodaļa. Mārketinga komunikāciju budžeta plānošana
108
4.1. Mārketinga komunikāciju plānošanas saskaņošana ar uzņēmuma mērķiem
110
4.2. Mārketinga komunikāciju budžeta plānošanas metodes
118
4. nodaļas atkārtojums
132
Literatūra
1365.nodaļa. Pircēju mērķgrupu noteikšana
137
5.1. Tirgus segmentēšanas un mērķtirgus noteikšanas būtība
139
5.2. Pircēju mērķgrupas noteikšana pēc ģeogrāfiskām un demogrāfiskām pazīmēm
144
5.3. Pircēju mērķgrupas noteikšana pēc sociālekonomiskajām, nacionālajām un kultūras pazīmēm
150
5.4. Pircēju mērķgrupas noteikšana pēc personiskajām īpašībām
158
5.5. Pircēju mērķgrupas noteikšana pēc rīcības tirgū īpatnībām
176
5. nodaļas atkārtojums
178
Literatūra
1826. nodaļa. Pircēju rīcības tirgū modelēšana
185
6.1. Pircēju rīcība lēmumu pieņemšanas procesā
187
6.2. Pircēju lēmuma pieņemšanas posmi
190
6.3. Pirkšanas procesa dalībnieki, vieta, laiks un situācijas
202
6.4. Pircēju lēmuma pieņemšana par jauniem produktiem
209
6.5. Pircēju rīcības tirgū modelēšana no lojalitātes produkta markai viedokļa
214
6. nodaļas atkārtojums
223
Literatūra
2287. nodaļa. Mārketinga komunikāciju mērķu noteikšana
229
7.1. Mārketinga komunikāciju mērķu sistēma
231
7.2. Vajadzība pēc produkta (produkta markas) kā komunikācijas mērķis
235
7.3. Produkta (produkta markas) atpazīstamība un atcerēšanās kā komunikācijas mērķis
236
7.4. Attieksme pret produktu (produkta marku) kā komunikācijas mērķis
241
7.5. Produkta (produkta markas) pirkumu veicināšana kā komunikācijas mērķis
250
7.6. Pircēju patēriņa riska novēršana kā komunikācijas mērķis
252
7. nodaļas atkārtojums
254
Literatūra
2588. nodaļa. Produkta markas pozicionēšana
259
8.1. Pozicionēšanas tirgū jēdziens
261
8.2. Pozicionēšanas tirgū paņēmieni
262
8.3. Pozicionēšanas tirgū stratēģijas izstrāde
266
8.4. Pozicionēšanas tirgū modeļi un to izmantošana
272
8.5. Pozicionēšanas tirgū efektivitātes vērtēšana
289
8. nodaļas atkārtojums
291
Literatūra
2953. daļa. Mārketinga komunikāciju izstrādes process
2979. nodaļa. Mārketinga komunikāciju izstrādes radošs process
298
9.1. Mārketinga komunikāciju izstrādes radošs plāns
300
9.2. Mārketinga komunikāciju ideju veidošana, atlase un izvēle
303
9.3. Mārketinga komunikāciju ziņojuma saturs, struktūra un stils
310
9.4. Mārketinga komunikāciju izstrādes modelēšana
324
9. nodaļas atkārtojums
330
Literatūra
33410. nodaļa. Mārketinga komunikāciju izstrāde ar mērķi sasniegt produkta markas atpazīstamību un atcerēšanos
335
10.1. Mārketinga komunikāciju izstrādes koncepcija
337
10.2. Mārketinga komunikāciju izstrāde ar mērķi sasniegt produkta markas atpazīstamību
338
10.3. Mārketinga komunikāciju izstrāde ar mērķi sasniegt produkta markas atcerēšanos
341
10.4. Mārketinga komunikāciju izstrāde ar mērķi sasniegt vienlaikus produkta markas atpazīstamību un atcerēšanos
344
10. nodaļas atkārtojums
346
Literatūra
34811. nodaļa. Mārketinga komunikāciju izstrāde ar mērķi sasniegt vēlamo attieksmi pret produkta marku
349
11.1. Mārketinga komunikāciju izstrādes koncepcija
351
11.2. Mārketinga komunikāciju izstrāde pircēju mērķgrupai ar zemo iesaistīšanās līmeni pirkšanas procesā
353
11.3. Mārketinga komunikāciju izstrāde pircēju mērķgrupai ar augsto iesaistīšanās līmeni pirkšanas procesā
357
11.4. Vadošās personas izmantošana komunikācijas ziņojumos
365
11. nodaļas atkārtojums
369
Literatūra
37412. nodaļa. Mārketinga komunikāciju izstrādes televīzijā raksturojums
375
12.1. Mārketinga komunikāciju izplatīšanas līdzekļu raksturojums
377
12.2. Televīzijas mārketinga komunikāciju īpatnības
379
12.3. Televīzijas mārketinga komunikāciju izstrādes paņēmieni
396
12. nodaļas atkārtojums
409
Literatūra
41213. nodaļa. Radio mārketinga komunikāciju izstrādes procesa raksturojums
414
13.1. Radio mārketinga komunikāciju īpatnības
416
13.2. Radio mārketinga komunikāciju izstrādes paņēmieni
423
13. nodaļas atkārtojums
432
Literatūra
43514. nodaļa. Preses mārketinga komunikāciju izstrādes raksturojums
436
14.1. Mārketinga komunikāciju īpatnības avīzēs
438
14.2. Mārketinga komunikāciju īpatnības žurnālos
456
14.3. Iespiešanas tehnoloģija un iespieddarbu īpatnības
471
14. nodaļas atkārtojums
481
Literatūra
485

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки