Oписание

NOSAUKUMS Mārketings : [mācību grāmata] / Valērijs Praude.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
[Izglītības soļi]
2004
APJOMS 665 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr. nodaļu beigās
ISBN 9984725758
UDK INDEKSS 339.13

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 2 339.1 На полке Можно заказать

Аннотация


PIRMĀ DAĻA. Mārketings un tā attīstība
11. nodaļa. Mārketinga jēdziens
2
1.1. Mārketinga pamatelementi
4
1.2. Mārketinga būtība un mērķi
14
1.3. Mārketinga koncepcijas
23
1.4. Mārketinga attīstības tendences
33
Literatūra
362. nodaļa. Mārketinga iekšējā un ārējā vide
37
2.1. Mārketinga vides būtība
39
2.2. Mārketinga iekšējā vide
40
2.3. Mārketingu tieši ietekmējošā ārējā vide (mikrovide)
44
2.4. Mārketingu netieši ietekmējošā ārējā vide (makrovide)
52
Literatūra
663. nodaļa. Mārketinga process
67
3.1. Mārketinga process uzņēmumā
69
3.2. Mārketinga iespēju analīzes jēdziens
70
3.3. Mērķtirgus noteikšana
74
3.4. Mārketinga darbību komplekss
80
3.5. Mārketinga vadīšana
82
Literatūra
87OTRĀ DAĻA. Tirgus izpēte un mārketinga iespēju analīze
884. nodaļa. Mārketinga pētījumi
89
4.1. Mārketinga pētīšanas loma uzņēmumu darbībā
91
4.2. Mārketinga pētījumu process. Pētījumu objektu un mērķu noteikšana
95
4.3. Pētījumu plāna izstrāde
99
4.4. Informācijas vākšana. Pētniecības metodes
103
4.5. Informācijas vākšana. Komunikācijas līdzekļi un izlases veida metodes
109
4.6. Informācijas vākšana. Anketēšana
113
4.7. Informācijas novērtēšana, apstrāde un analīze
120
4.8. Pētījuma rezultātu pārskata sagatavošana
127
Literatūra
1285. nodaļa. Mārketinga informācijas sistēmas
130
5.1. Mārketinga informācijas sistēmas pamatelementi
132
5.2. Iekšējā informācija
134
5.3. Ārējā informācija
136
5.4. Mārketinga informācijas sistēmas pilnveidošana
139
Literatūra
1416. nodaļa. Pircēju rīcība patēriņa tirgū
142
6.1. Pircēju rīcības modelis
144
6.2. Pircēju rīcības faktoru komplekss
146
6.3. Pircēju rīcības sociālie un kultūras faktori
148
6.4. Pircēju rīcības personiskie faktori
157
6.5. Pircēju rīcības psiholoģija
171
Literatūra
1857. nodaļa. Pirkšanas lēmuma pieņemšana patēriņa tirgū
187
7.1. Dalībnieku lomas pirkšanas procesā
189
7.2. Pircēju rīcība lēmumu pieņemšanā
190
7.3. Pircēju lēmumu pieņemšanas posmi
194
7.4. Pircēju lēmuma pieņemšana par jauniem produktiem
207
Literatūra
2108. nodaļa. Pircēju rīcība uzņēmumu un valsts iestāžu tirgū
211
8.1. Uzņēmumu tirgus raksturojums
213
8.2. Pircēju rīcības īpatnības uzņēmumu tirgū
216
8.3. Pircēju rīcības faktori uzņēmumu tirgū
218
8.4. Lēmumu pieņemšanas process uzņēmumu tirgū
220
8.5. Uzņēmumu - starpnieku tirgus īpatnības
224
8.6. Valsts iestāžu tirgus
227
Literatūra
228TREŠĀ DAĻA. Tirgus izpēte un mērķtirgus noteikšana
2309. nodaļa. Pieprasījuma pētīšana
231
9.1. Pieprasījuma būtība un veidi
233
9.2. Pašreizējā tirgus pieprasījuma pētīšanas metodes
239
9.3. Pieprasījuma pētīšana pēc uzņēmuma produktiem
243
9.4. Tirgus pieprasījuma prognozēšana pēc uzņēmuma produktiem
249
Literatūra
25610. nodaļa. Tirgus segmentēšana
258
10.1. Tirgus segmentēšanas būtība un mērķi
260
10.2. Tirgus segmentēšanas principi un raksturīgās pazīmes
263
10.3. Uzņēmumu tirgus segmentēšanas īpatnības
275
10.4. Tirgus segmentēšanas process
277
10.5. Tirgus segmentu veidošanas metodes
280
Literatūra
29011. nodala. Mērķtirgus noteikšana
291
11.1. Tirgus segmentu vērtēšana un atlase
293
11.2. Mārketinga stratēģija mērķtirgū
298
Literatūra
30212. nodaļa. Uzņēmuma pozicionēšana tirgū
303
12.1. Pozicionēšanas tirgū jēdziens
305
12.2. Pozicionēšanas tirgū paņēmieni
307
12.3. Pozicionēšanas tirgū stratēģijas izstrāde
311
12.4. Pozicionēšanas tirgū efektivitātes vērtēšanas metodes
318
Literatūra
320CETURTĀ DAĻA. Produktu vadīšana
32113. nodaļa. Produkts no mārketinga viedokļa
322
13.1. Produkta jēdziens
324
13.2. Produktu klasifikācija
327
Literatūra
33614. nodaļa. Produktu īpašības un sortiments
337
14.1. Produkta kvalitāte, raksturīgās iezīmes un izskats (dizains)
339
14.2. Produkta marka
344
14.3. Produkta iesaiņojums
358
14.4. Produktu sortiments
361
14.5. Pircēju apkalpošanas sortiments
367
Literatūra
37215. nodaļa. Produkta dzīves cikla posmi
373
15.1. Produkta dzīves cikla koncepcija
375
15.2. Ieviešanas posms
379
15.3. Attīstības posms
382
15.4. Brieduma posms
384
15.5. Krituma posms
388
15.6. Mārketinga īpatnības produkta dzīves cikla posmos
389
Literatūra
39116. nodaļa. Jaunu produktu izstrāde un realizācija
392
16.1. Jaunu produktu izstrādes stratēģija
394
16.2. Ideju izvirzīšana un apspriešana
400
16.3. Ideju atlase un vērtējums
406
16.4. Produkta koncepcijas izstrāde un pārbaude
408
16.5. Mārketinga stratēģijas izstrāde jaunam produktam
411
16.6. Produkta ražošanas un pārdošanas iespēju analīze
413
16.7. Produkta izstrāde un izmēģinājumi
414
16.8. Tirgus testēšana
416
16.9. Produkta ražošana un virzīšana tirgū
419
Literatūra
421PIEKTĀ DAĻA. Cenu veidošana
42217. nodaļa. Cenu veidošanas jēdziens un faktori
423
17.1. Cenu veidošanas jēdziens
425
17.2. Cenu veidošanas iekšējie faktori
427
17.3. Cenu veidošanas ārējie faktori
437
Literatūra
44718. nodaļa Cenu veidošanas metodes
448
18.1. Cenu veidošanas metodes, orientējoties pēc izmaksām
450
18.2. Cenu veidošanas metodes, orientējoties pēc vajadzības un pieprasījuma
456
18.3. Cenu veidošanas metodes, orientējoties pēc konkurentiem
461
Literatūra
46319. nodaļa. Cenu veidošanas stratēģija
464
19.1. Jauno produktu cenu veidošanas stratēģija
466
19.2. Cenu veidošanas stratēģija produktu sortimentam
469
19.3. Stratēģija cenu piemērošanai tirgum
471
19.4. Cenu veidošanas stratēģijas izmaiņas
477
Literatūra
481SESTĀ DAĻA. Produktu sadale
48220. nodaļa. Sadales kanālu organizēšana, veidošana un vadīšana
483
20.1. Sadales kanālu jēdziens, funkcijas un veidi
485
20.2. Sadales kanālu darbības organizēšana
489
20.3. Sadales kanālu veidošana un izvēle
499
20.4. Sadales kanālu vadīšana
508
20.5. Produktu pārvietošana
510
Literatūra
51821. nodaļa. Vairumtirdzniecības darbība
519
21.1. Vairumtirdzniecības jēdziens, funkcijas un veidi
521
21.2. Mārketinga lēmumu pieņemšana vairumtirdzniecībā
528
21.3. Elektroniskās komercijas būtība un veidi
530
Literatūra
53522. nodaļa. Mazumtirdzniecības darbība
536
22.1. Mazumtirdzniecības jēdziens, funkcijas un veidi
538
22.2. Mazumtirdzniecība veikalos
541
22.3. Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem
553
22.4. Mārketinga lēmumu pieņemšana mazumtirdzniecībā
558
Literatūra
562SEPTĪTĀ DAĻA. Produktu virzīšana tirgū
563
23. nodaļa. Mārketinga komunikācijas produktu virzīšanai tirgū
564
23.1. Mārketinga komunikāciju komplekss
566
23.2. Mārketinga komunikāciju plānošana un veidošana
571
23.3. Izmaksu plānošana produktu virzīšanai tirgū
580
23.4. Mārketinga komunikāciju plānošanas un veidošanas faktori
588
Literatūra
59424. nodaļa. Reklāma
595
24.1. Reklāmas būtība, veidi un loma sabiedrībā
597
24.2. Reklāmas mērķi un izmaksas
607
24.3. Reklāmas ziņojuma izstrāde
609
24.4. Reklāmas izplatīšanas līdzekļu izvēle
613
24.5. Reklāmas efektivitātes vērtējums
622
Literatūra
62425. nodaļa. Produktu realizācijas veicināšana
625
25.1. Produktu realizācijas veicināšanas būtība un mērķi
627
25.2. Produktu realizācijas veicināšanas veidi
629
25.3. Produktu realizācijas veicināšanas pasākumu plānošana un īstenošana
636
Literatūra
63726. nodaļa. Personiskā apkalpošana un sabiedriskās saskares
639
26.1. Personiskās apkalpošanas būtība, mērķi un principi
641
26.2. Tirdzniecības personāla darbības organizēšana
649
26.3. Tirdzniecības personāla atlase un motivēšana
654
26.4. Sabiedrisko saskaru būtība, mērķi un lietošana
660
Literatūra
665

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки