Oписание

NOSAUKUMS Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi / Andra Zvirbule-Bērziņa, Līga Mihejeva, Anita Auziņa.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Turība
2004
APJOMS 143 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr.: 141.-142. lpp.
ISBN 9984766004
UDK INDEKSS 658.5

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 658.5 На полке Можно заказать

Аннотация


Šajā grāmatā ietvertie temati dod iespēju apgūt gan vispārējo plānošanas metodoloģiju un plānu ekonomisko novērtēšanu, gan ražošanas procesa organizēšanas un plānošanas pamatprincipus.

Grāmatu var izmantot ekonomikas fakultāšu studenti un maģistranti studiju programmu apguvei, kā arī praktiskie uzņēmēji un uzņēmumu ekonomikas un ražošanas procesa organizēšanas speciālisti.

Tautsaimniecības attīstības virzītājspēks ir ražošanas uzņēmumu sekmīga darbība un attīstība. Ražošanas plānošana un efektīva ražošanas procesa izveide prasa speciālu zināšanu kopumu.
Lai veidotos sekmīgi funkcionējošs un konkurētspējīgs ražošanas uzņēmums, jāizprot ražošanas procesa veidošana un šī procesa saistība ar darbaspēka plānošanas pamatprincipiem un kapitāla plānošanu.
Plānu ekonomiskās efektivitātes novērtēšana, plānošanas pilnveidošanai ir jākļūst par pamatu ražošanas efektivitātes paaugstināšanai uzņēmumā un galveno līdzekli ekonomiskās un sociālās attīstības mērķu sasniegšanai.

Autori: Andra Zvirbule-Bērziņa, Līga Mihejeva, Anita Auziņa.

SATURS

I nodaļa. Plānošanas metodoloģija
1.1. Plānošanas būtība un funkcijas
1.2. Plānošanas priekšmets un metodes
1.3. Uzņēmuma darbības plānošanas veidi un saturs
1.4. Plānošanas principi un metodes

II nodaļa. Plānošanas normatīvu un normu sistēma
2.1. Plānošanas normatīvu un normu būtība
2.2. Normatīvu un normu klasifikācija un raksturojums
2.3. Darba normatīvi
2.4. Materiālie normatīvi

III nodaļa. Stratēģiskā plānošana
3.1. Stratēģiskās plānošanas būtība
3.2. Stratēģiskā plāna izstrādes process
3.3. Konkurētspējīgas produkcijas ražošanas stratēģiskā plānošana
3.4. Ražošanas resursu vajadzības stratēģiskā plānošana
3.5. Uzņēmuma potenciāla attīstības plānošana

IV nodaļa. Ražošanas procesa organizēšana un plānošana
4.1. Ražošanas procesa veidi un principi
4.2. Ražošanas procesa formas un tipu izvēle
4.2.1. Preces vai pakalpojuma izstrāde un lēmuma pieņemšana par ražošanas veidošanu
4.2.2. Ražošanas jaudas noteikšana un plānošana
4.2.3. Bezzaudējuma punkta aprēķināšana, tā nozīme ražošanas procesa plānošanā
4.2.4. Ražošanas procesa formas
4.2.5. Ražošanas procesa tipi, to raksturojums
4.3. Ražošanas procesa izvietošanas plānošana
4.4. Ražošanas procesa organizācijas normatīvi
4.5. Ražošanas plānošanas, novērtēšanas un kontroles pamatprincipi.
4.5.1. Galvenie rādītāji ražošanas plāna sastādīšanai
4.5.2. Ražošanas rentabilitātes novērtēšana
4.5.3. Ražošanas kontrole

V nodaļa. Darbaspēka vajadzības, darba ražīguma un darba algas fonda plānošana
5.1. Darbaspēka vajadzības plānošana
5.1.1. Personāla kvantitatīvā un kvalitatīvā plānošana
5.1.2. Personāla racionāla izmantošana
5.1.3. Personāla plānošanas palīglīdzekļi
5.2. Darba ražīguma plānošana ražošanas uzņēmumos
5.3. Darba samaksa, tās formas un sistēma

VI nodaļa. Pamata un apgrozāmā kapitāla plānošana
6.1. Pamatkapitāla struktūra, plānošana un nolietojums
6.2. Pamatlīdzekļu nolietojums (amortizācija)
6.3. Apgrozāmā kapitāla struktūra, aprites īpatnības un plānošana

VII nodaļa. Plānu ekonomiskās efektivitātes novērtējums
7.1. Ekonomiskās efektivitātes rādītāji
7.2. Plānu un projektu efektivitātes rādītāju aprēķināšana

VIII nodaļa. Plānošanas kvalitātes vērtēšana un paaugstināšana

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки