Oписание

NOSAUKUMS Banku grāmatvedības pamati / Dita Zvirbule, Jevgēnija Žagare.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Turība
2003
APJOMS 168 lpp.
SĒRIJA - (Banku zinību bibliotēka ; 4).
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr.: 167.-168. lpp.
CITI AUTORI Žagare, Jevgēnija
ISBN 9984728633
UDK INDEKSS 336.717

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 Выдана читателю на дом
1 336.717 На полке Можно заказать

Аннотация


I nodaļa. Ievads banku grāmatvedībā
8
1.1. Kredītiestādes definīcija
8
1.2. Kredītiestādes uzskaiti reglamentējošie normatīvie akti
9
1.3. Grāmatvedības pamatprincipi
14II nodaļa. Gada pārskati
18
2.1. Gada pārskatu saturs
18
2.2. Gada pārskatu iesniegšanas kārtība
19
2.3. Bilances un ārpusbilances posteņi
21
2.4. Peļņas un zaudējumu aprēķins
29
2.5. Naudas plūsmas pārskats
31III nodaļa. Mēneša bilances pārskats
35IV nodaļa. Kredītiestādes kapitāls un rezerves
52
4.1. Pamatkapitāls
52
4.2. Pašu kapitāls
53
4.3. Akcijas
56
4.4. Akciju emisijas uzcenojums
58
4.5. Rezerves
59
4.6. Pārvērtēšanas rezerve
59
4.7. Nesadalītā peļņa
60V nodaļa. Skaidras naudas operācijas
61
5.1. Skaidras naudas iemaksa
61
5.2. Skaidras naudas izmaksa
63
5.3. Kases atvēršana un slēgšana
64
5.4. Inkasācija
65
5.5. Valūtas un citu vērtību glabāšana
66
5.6. Valūtas un citu vērtību revīzija
67VI nodaļa. Klientu konti un noguldījumi
69
6.1. Noguldījumu veidi
69
6.2. Izdevumu uzskaite
70
6.3. Kontu izraksti
71VII nodaļa. Kredīta pārvedumi
75
7.1. Ārvalstu valūtas maksājumi
80
7.2. Nostro kontu salīdzināšana
84
7.3. Pārskata sagatavošana par nebanku ārējiem maksājumiem
84VIII nodaļā. Čeki
86
8.1. Čeka rekvizīti
86
8.2. Komercčeku un ceļojumu čeku pārdošana
87
8.3. Citu banku čeku apmaksa
89IX nodaļa. Maksājumu kartes
92X nodaļa. Kredīti
96
10.1. Kredīti. Kredītpolitika. Kredīta līgums
96
10.2. Riska darījumi
100
10.3. Aktīvu, tajā skaitā kredītu un ārpusbilances saistību novērtēšana
104
10.4. Speciālie uzkrājumi
109
10.5. Vispārējie uzkrājumi
109
10.6. Speciālo un vispārējo uzkrājumu grāmatošana
110
10.7. Kredītiestādes uzņēmumu uzskaite
112
10.8. Kredīta līnija un konta pārtēriņš (overdrafts)
114
10.9. Līzings
115
10.10. Forfeitings
117
10.11. Faktorings
122XI nodaļa. Ārpusbilances saistības
124
11.1. Garantijas un galvojumi
125
11.2. Kredīta vēstuļu jeb akreditīvu izdošana un apstiprināšana
126
11.3. Avāli (galvojumi) uz tratām
128
11.4. Indosamenti
128
11.5. Saistības par kredītu piešķiršanu
129
11.6. Saistības no aktīvu pārdošanas darījumiem ar atpārdošanas iespējām
129XII nodaļa. Ārvalstu valūtas uzskaite
130
12.1. Ārvalstu valūtas pozīcija
130
12.2. Valūtas sistēmas
132
12.3. Valūtas darījumi
133
12.4. Ienākumu atzīšana
139
12.5. Pārvērtēšanas procedūras
140XIII nodaļa. Vērtspapīri
142
13.1. Vērtspapīru klasifikācija
142
13.2. Vērtspapīru šķiras
143
13.3. Vērtspapīru uzskaite
144XIV nodaļa. Kredītiestāžu likviditātes prasību izpildes noteikumi
156XV nodaļa. Aktīvu, saistību un ārpusbilances posteņu koncentrācija
157XVI nodaļa. Konsolidētie gada pārskati
158Kontroles jautājumi
165Ieteicamā literatūra
167

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки