Oписание

NOSAUKUMS Grāmatvedība. Revīzija. Audits / Guntis Mālders.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Turība
2002
APJOMS 127 lpp.
PIEZĪMES Bibliogr.: 122.lpp.
ISBN 9984728218
UDK INDEKSS 657
657.6

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 657 На полке Можно заказать

Аннотация


Ievads
5
Kontroles būtība, nozīme un organizācija
5
Kontroles vēsturiskai apskats
5
Kontroles sistēma Latvijā
6
Saimnieciskā kontrole un tai izvirzītās prasības
8
Saimnieciskās kontroles veidi
8I daļa Grāmatvedība
111. nodaļa. Grāmatvedības uzdevumi, priekšmets un metode
11
1.1. Grāmatvedības uzdevumi
11
1.2. Grāmatvedības priekšmets
13
1.3. Grāmatvedības metode
132. nodaļa. Dokumentācija un dokumenti
16
2.1. Dokumentu vispārīgs raksturojums
16
2.2. Dokumentu rekvizīti
17
2.3. Kļūdu labošana
19
2.4. Dokumentu klasifikācija 193. nodaļa. Uzņēmuma saimniecisko darījumu atspoguļošana grāmatvedībā
22
3.1. Konts un divkāršā ieraksta sistēma
22
3.2. Grāmatvedības reģistri un formas
27
3.3. Sakarība starp kontiem un bilanci
304. nodaļa. Finansiāli saimnieciskās darbības galarezultātu atspoguļojums bilancē
335. nodaļa. Grāmatvedības dokumentācijas glabāšana
42II daļa Audits
446. nodaļa. Audita būtība, veidi un mērķi
44
6.1. Audita būtība un nepieciešamība
44
6.2. Audita veidi (tipi)
48
6.3. Finansu (gada) pārskata pārbaude
50
6.4. Nodokļu audits
53
6.4.1. Audita pamatprincipi
53
6.4.2. Audita norise
54
6.4.3. Starptautiskais nodokļu audits
56
6.4.4. Auditora tiesības un pienākumi
57
6.4.5. Nodokļu maksātāja tiesības un pienākumi
59III daļa Dokumentālā revīzija
627. nodaļa. Revīzijas organizācija, veidi un metodes
62
7.1. Revīziju veidi un to raksturojums
62
7.2. Iekšējā kontroles sistēma un revīzijas komisija
68
7.3. Revidentu tiesības, pienākumi un atbildība
708. nodaļa. Revīzijas pamatposmi un paņēmieni
73
8.1. Revīzijas sagatavošana
73
8.2. Revīzijas norise
74
8.2.1. Revīzijas saturs un pamatuzdevumi
74
8.2.2. Dokumentu izņemšanas kārtība
83
8.3. Inventarizācija
84
8.3.1. Vispārīgie noteikumi
84
8.3.2. Inventarizācijas norises kārtība
89
8.3.3. īpaši noteikumi
91
8.3.4. Inventarizācijas noslēgums un galarezultātu atspoguļošana
102
8.4. Revīzijas noslēgums, materiālu (dokumentu) uzkrāšana, apkopošana un noformēšana
105
8.5. Revīzijā konstatēto trūkumu novēršana un izpildes kontrole
115
8.6. Procesa virzītāja pieprasītas revīzijas īpatnības
116Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки