Oписание

NOSAUKUMS Microsoft Access 2000 ... no A līdz Z / Jānis Nāgelis.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Datorzinību Centrs
2000
APJOMS 181 lpp.
ISBN 9984665119
UDK INDEKSS 007

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 007 На полке Можно заказать

Аннотация


I NODAĻA. DARBA UZSĀKŠANA
15II NODAĻA. TABULAS
23
Datulapas skats - Datasheet View
23
Datulapas izskata maiņa
25
Tabulu izveidošana
28
Veidošanas skats - Design View
30
Lauku tipi
31
Lauku secības izmaiņa Design skatā
32
Lauku īpašības - Field Properties
33
Ievades maska
37
Primārā atslēga un indeksi
39
Datu ievade
41
Komandu ievadīšana un kursora pārvietošanas paņēmieni
43
Rediģēšanas paņēmieni
44
Find un Replace komandas
45
Ierakstu kārtošana
47
Filtri
48
Simbolisko zīmju lietošana
54
Hipersaišu izmantošana
54
Tabulu imports
60
Tabulu eksports
63
Tabulu pievienošana
65
Saites starp tabulām
66
Apakšdatulapa - Subdatasheet
70III NODAĻA. VAICĀJUMI
73
Vaicājuma veidošana
73
QBE režģis
75
Vaicājuma skati
77
Kritēriju pielietojuma piemēri
78
Vaicājuma saglabāšana
80
Aprēķinātie lauki - calculated field
81
Parametru vaicājumi - parameter queries
84
Zoom logs
86
Saites starp vaicājuma tabulām
86
Vaicājums ar vienvirziena saiti - outerjoin
87
Summēšanas vaicājumi - totāls queries
89
Vaicājuma īpašība Top Values
92
Šķērstabulas vaicājumi - crosstab queries
93
Kolonnu virsrakstu kārtošana šķērstabulas vaicājumiem
95
Biežāk lietotās funkcijas un operatori
96
Datu rediģēšana vaicājumos
97
Darbības vaicājumi - action quehes
98
Datu pievienošanas vaicājums - append query
99
Datu izmaiņas vaicājums - update query
100
Datu dzēšanas vaicājums - delete query
102
Tab u I as ve i došan as vai cāj u m s - make-table query
103IV NODAĻA. FORMAS
105
Formas veidošana
105
Formas skats
108
Formas veidošanas - Design skats
109
Palīglogi Field List, Toolbox, Properties un kontrolelementu izveidošana
113
Text Box tipa elements
114
Nosacījuma formatēšanas - Conditional Formatting pielietojums
118
Label tipa elements
120
Combo Box tipa elements
121
Query Builder izmantošana
123
List Box tipa elements
125
Check Box, Option Button, Toggle Button tipa elementi
127
Option Group tipa elements
127
Command Button tipa elements
130
Image, Unbound Object Frame, Bound Object Frame tipa elementi
131
Line, Rectangle tipa elementi
134
Page Break un Tab Control tipa elementi
134
Subform/Subreport tipa elements
135
Formas īpašības
138V NODAĻA. PĀRSKATI
139
Pārskata izveidošana
139
Print Previevv skats
142
Layout Previevv skats
143
Design skats
144
Sorting and Grouping logs
145
Grupu veidošanas piemēri
146
Apakšpārskati
150VI NODAĻA. MAKRO
151
Makro veidošanas logs
151
Makro saraksts
153
Makro piemēri
163
AutoExec makro un Startup logs
166VII NODAĻA. DATU PIEEJAS LAPAS
167
Datu pieejas lapu veidi
167
Datu pieejas lapas izveidošana
168
Datu pieejas lapu skati
169
Design skats
170
Ierakstu grupēšana
171
Sorting and Grouping logs
173
Lapas datu avotu norādīšana
174
Field List logs
175
Kontrolelementi
176VIII NODAĻA. DATU BĀZES UZTURĒŠANA
179
Datu bāzes rezerves kopēšana
179
Datu bāzes konvertēšana - Convert Database
180

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки