Oписание

NOSAUKUMS Latvijas Kultūras vēsture / sastādītājs Ojārs Spārītis ; autori Zane Balčus, Dainis Bērziņš, Eva Eglāja-Kristsone, Pauls Daija, Eduards Dorofejevs [un vēl 18 autori] ; mākslinieciskā redaktore Raimonda Strode ; Ingus Feldmaņa grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskie redaktori Jana Dreimane [un vēl 8 redaktori] ; literārā redaktore Sandra Skuja.
APJOMS - 751 lpp. : ilustrācijas, faksimili, portreti ; 25 cm.
PIEZĪMES Autori arī: Jana Dreimane, Jānis Krastiņš, Lidija Leikuma, Lilija Limane, Agnese Logina, Gatis Ozoliņš, Edīte Parute, Silvija Radzobe, Zane Radzobe, Jānis Siliņš, Ojārs Spārītis, Edvarda Šmite, Andris Šnē, Līga Ulberte, Maira Valtere, Pēteris Vanags, Viesturs Zanders, Ingrīda Zemzare.
CITI AUTORI Spārītis, Ojārs 1955- aut com aui Autors Sastādītājs Ievada u.tml. autors
Balčus, Zane 1979- aut Autors
Bērziņš, Dainis 1967- aut Autors
Eglāja-Kristsone, Eva 1977- aut Autors
Daija, Pauls 1984- aut Autors
Dorofejevs, Eduards 1983- aut Autors
Dreimane, Jana 1972- aut edt Autors Redaktors
Krastiņš, Jānis 1943- aut Autors
Leikuma, Lidija 1954- aut Autors
Limane, Lilija 1953- aut Autors
Ozoliņš, Gatis 1972- aut Autors
Parute, Edīte aut Autors
Radzobe, Silvija 1950-2020 aut Autors
Radzobe, Zane 1984- aut Autors
Siliņš, Jānis 1958- aut Autors
Šmite, Edvarda 1937- aut Autors
Šnē, Andris 1973- aut Autors
Ulberte, Līga 1972- aut Autors
Valtere, Maira 1976- aut Autors
Vanags, Pēteris 1962- aut Autors
Zanders, Viesturs 1964- aut Autors
Zemzare, Ingrīda 1952- aut Autors
Strode, Raimonda 1965- edt Redaktors
Feldmanis, Ingus bkd Grāmatas dizaina autors
Soboļeva, Liene 1985- edt Redaktors
Skuja, Sandra 1962- edt Redaktors
Jumava (izdevniecība) pbl
ISBN 9789934204791
UDK INDEKSS 930.85
008

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 Uzziņu izdevumi - Vārdnīcas - На полке Можно заказать

Аннотация


Grāmata, kura veidota LMA profesora Dr. habil. art. Ojāra Spārīša virsvadībā kopā ar dažādu kultūras nozaru pētniekiem un profesionāļiem — mākslas zinātniece Dr. habil. art. Edvarda Šmite, Rīgas Tehniskās universitātes profesors Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš, teātra zinātniece Dr. philol., Dr. habil. art. Silvija Radzobe , muzikoloģe Dr. music. Ingrīda Zemzare un daudzi citi autori, vispusīgi aptver dažādas kultūras jomas Latvijā, dokumentējot Latvijas kultūras vēstures ainu daudzu gadsimtu garumā. Šī grāmata ir nozīmīgs notikums 21. gadsimta kultūrā Latvijā, jo kvalitatīvi un visaptveroši vēstīs par unikālo kultūrmantojumu Latvijā.

Grāmatā katrai kultūras nozarei ir veltīta atsevišķa nodaļa, bagātīgi iekļaujot arī pēdējās desmitgades aktuālās norises Latvijas kultūrā ar pārskatāmu, hronoloģiski izkārtotu notikumu tabulu, literatūras avotiem un bagātīgu vizuālo materiālu. Grāmata būs vērtīgs izziņas avots skolēniem, studentiem, kultūras cienītājiem un vēstures interesentiem Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī lielisks veids kā nodot tālāk jaunajai paaudzei šo nozīmīgo mantojumu. Grāmatas vizuālo materiālu kopumā veido vairāk nekā 1000 fotogrāfi jas.

Tieši kultūra bijusi tā, kas latviešiem ļāvusi saglabāt savu nacionālo identitāti, savu valodu, tieši kultūras jomas pārstāvošie cilvēki bija tie, kas piedalījās Latvijas valstiskuma idejas realizēšanā 20. gadsimta sākumā, tieši kultūras procesi 20. gadsimta beigās kļuva par dzinējspēku, kas ļāva Latvijas valstiskumu atjaunot.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки