Oписание

AUTORS Briede, Jautrīte, 1961-
NOSAUKUMS Administratīvās tiesības : mācību grāmata / Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska ; grāmatas recenzenti: Veronika Krūmiņa, Dr.iur. Gatis Litvins, Dr.iur. Anita Rodiņa ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska.
IZDEVUMS Otrais izdevums.
APJOMS - 380 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija: 347.-378. lpp. un zemsvītras piezīmēs, jēdzienu alfabētiskais rādītājs: 299.-346. lpp.
TEMATI Administratīvās tiesības
Mācību līdzekļi
CITI AUTORI Danovskis, Edvīns 1986- aut Autors
Kovaļevska, Anita 1978- aut Autors
Krūmiņa, Veronika 1964- csl Konsultants
Litvins, Gatis 1984- csl Konsultants
Rodiņa, Anita 1974- csl Konsultants
Terihova, Signe 1965- edt Redaktors
Selunska, Marina bkd Grāmatas dizaina autors
Tiesu namu aģentūra (uzņēmums) pbl
ISBN 9789934508868
UDK INDEKSS 342.9 (075)

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Juridiskā pārvalde 1 На полке Можно заказать

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки