Oписание

AUTORS Latvija. Senāts
NOSAUKUMS Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi / krājumu sagatavoja: Veronika Krūmiņa, Kaspars Kukmilks, Aigars Srupišs [un vēl 3 sastādītāji] ; redaktores: Anita Zikmane, Liena Henke, Signe Terihova ; priekšvārda autors Ivars Bičkovičs. 2018.
APJOMS - 1037 lpp. (vii, A-401, C-351, K-275 lpp.) ; 23 cm.
SATURS Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi ; Latvijas Republikas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi ; Latvijas Republikas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi.
PIEZĪMES Sastādītāji arī: Reinis Odiņš, Pēteris Dzalbe, Nora Magone.
Grāmatu veido trīs daļas (A, C, K) ar atšķirīgu lappušu numerāciju.
Ietver rādītājus katras daļas beigās.
TEMATI Tiesas lēmumi un atzinumi
CITI AUTORI Krūmiņa, Veronika 1964- com Sastādītājs
Kukmilks, Kaspars com Sastādītājs
Strupišs, Aigars 1967- com Sastādītājs
Odiņš, Reinis com Sastādītājs
Dzalbe, Pēteris 1959- com Sastādītājs
Magone, Nora com Sastādītājs
Zikmane, Anita edt Redaktors
Henke, Liena edt Redaktors
Terihova, Signe 1965- edt Redaktors
Bičkovičs, Ivars 1962- aui Ievada u.tml. autors
Tiesu namu aģentūra pbl
ISBN 9789934508707
UDK INDEKSS 347.991

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Juridiskā pārvalde 1 347.991 На полке Можно заказать

Аннотация


VAS „Tiesu namu aģentūra” piedāvā Latvijas Republikas Senāta (Augstākās tiesas)  2018.gadā kasācijas kārtībā izskatītajās lietās pieņemto nozīmīgāko nolēmumu apkopojumu. Tā ir jau divdesmit trešā nolēmumu gadagrāmata, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu.

2018. gadā likumdevējs atjaunoja Augstākās tiesas kā kasācijas instances vēsturisko nosaukumu – Senāts.

Krājumā veidošanā piedalījušies senatori un Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas speciālisti.

2018.gadā kasācijas kārtībā izskatītas 2107 lietas. Publicēšanai krājumā atlasīti 69 nolēmumi, kuriem ir būtiska loma judikatūras attīstībā.

Katra Senāta departamenta nolēmumi apkopoti atsevišķā krājuma daļā (ar atšķirīgu lappušu numerāciju). Katras daļas sākumā ietverts izvērsts satura rādītājs un anotācija latviešu un angļu valodā, kurā atrodams skaidrojums par to, kāpēc publicēšanai krājumā izvēlēti tieši šie nolēmumi.

Trīs no publicētajiem nolēmumiem maina iepriekšējo judikatūru (lietā Nr. SKA-1372/2018, Nr. SKA-888/2018 un Nr. SKC-404/2018). Spriedumam civillietā Nr. SKC-404/2018 pievienotas arī tiesnešu atsevišķās domas.

Krājumā publicētie nolēmumi ir sistematizēti. Katram nolēmumam pievienotas judikatūras tēzes. Lai vieglāk orientētos krājumā, meklējot interesējošo nolēmumu vai konkrēto judikatūras atziņu, katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti vairāki rādītāji.

Krājumā publicētie nolēmumi nav uzskatāmi par spriedumu un lēmumu norakstiem, jo tajos var būt izdarītas nelielas redakcionālas un stilistiskas izmaiņas, kas nemaina nolēmumu saturu. Tāpēc tie var atšķirties no Augstākās tiesas judikatūras datubāzē (http://at.gov.lv/lv/judikatura/) pieejamiem nolēmumiem.

2018.gadā mainīta arī nolēmumu noformēšanas forma. Krājumā iekļautajiem nolēmumiem saglabāts konkrētajā nolēmumā izmantotais nolēmuma noformējums.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки