Oписание

NOSAUKUMS Latvijas Republikas Satversmes komentāri / sagatavojis autoru kolektīvs ; zinātniskais vadītājs, priekšvārda autors R. Balodis ; zinātniskā redkolēģija: K. Balodis, G. Bērziņš, A. Endziņš [un vēl 4 redaktori] ; izmantoto avotu saraksta sastādītāja Signe Terihova ; vāka noformējuma autore Lidija Bērziņa. V. Likumdošana.
APJOMS - 592 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija: 509.-583. lpp. un zemsvītras piezīmēs
PIEZĪMES Ziņas par autoriem: 584.-591. lpp.
Autori: Ilze Apine, Ringolds Balodis, Jautrīte Briede, Artūrs Caics, Edvīns Danovskis, Dina Gailīte, Kristīne Gailīte, Inese Grumolte-Lerhe, Kristīne Jaunzeme, Laila Jurcēna, Valts Kalniņš, Annija Kārkliņa, Elīna Kursiša, Aleksandrs Kuzņecovs, Jānis Lazdiņš, Māris Lejnieks, Egils Levits, Laila Medina, Inese Nikuļceva, Dita Plepa, Jānis Pleps, Jānis Priekulis, Dainis Pudelis, Andris Pumpišs, Santa Ratnika, Anita Rodiņa, Anda Smiltēna, Alla Spale, Dace Šulmane, Ilze Tralmaka, Dārta Ūdre, Eva Vīksna, Gints Zelmenis, Ineta Ziemele
Zinātniskā redkolēģija arī: G. Kusiņš, D. Meistere, S. Osipova, K. Torgāns
Dāvinātājs: RSU Juridiskās fakultātes 2019. gada absolventi RSUB
VIETVĀRDS Latvija
TEMATI Satversme
Likumdošana Latvija
Latvija
Likuma komentāri
CITI AUTORI Endziņš, Aivars 1940- edt Redaktors
Briede, Jautrīte 1961- aut Autors
Caics, Artūrs 1987- aut Autors
Danovskis, Edvīns 1986- aut Autors
Gailīte, Dina 1974- aut Autors
Gailīte, Kristīne (juriste) aut Autors
Grumolte-Lerhe, Inese 1986- aut Autors
Jaunzeme, Kristīne 1982- aut Autors
Jurcēna, Laila 1970- aut Autors
Kalniņš, Valts 1974- aut Autors
Kārkliņa, Annija 1979- aut Autors
Kursiša, Elīna aut Autors
Kuzņecovs, Aleksandrs (jurists) aut Autors
Lazdiņš, Jānis 1966- aut Autors
Lejnieks, Māris 1969- aut Autors
Levits, Egils 1955- aut Autors
Medina, Laila 1971- aut Autors
Nikuļceva, Inese 1966- aut Autors
Plepa, Dita 1987- aut Autors
Pleps, Jānis 1982- aut Autors
Priekulis, Jānis 1992- aut Autors
Pudelis, Dainis aut Autors
Pumpišs, Andris aut Autors
Ratnika, Santa (juriste) aut Autors
Rodiņa, Anita 1974- aut Autors
Smiltēna, Anda 1982- aut Autors
Spale, Alla 1979- aut Autors
Šulmane, Dace 1979- aut Autors
Tralmaka, Ilze 1985- aut Autors
Ūdre, Dārta aut Autors
Vīksna, Eva (juriste) aut Autors
Zelmenis, Gints 1975- aut Autors
Balodis, Kaspars 1971- edt Redaktors
Bērziņš, Gaidis 1970- edt Redaktors
Kusiņš, Gunārs 1963- edt Redaktors
Meistere, Dina 1971- edt Redaktors
Osipova, Sanita 1968- edt Redaktors
Torgāns, Kalvis 1939- edt Redaktors
Balodis, Ringolds 1966- aut edt aui Autors Redaktors Ievada u.tml. autors
Ziemele, Ineta 1970- aut edt Autors Redaktors
Terihova, Signe 1965- clb Līdzstrādnieks
Bērziņa, Lidija (māksliniece) cov Apvākojuma autors
Latvijas Vēstnesis (izdevniecība) pbl
ISBN 9789984840611
UDK INDEKSS 342.4

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 342.4 На полке Можно заказать

Аннотация


Piektā Satversmes zinātnisko komentāru grāmata, kas veltīta mūsu valsts pamatlikuma V nodaļai “Likumdošana”. Tas ir līdz šim nebijis pētījums par Latvijas parlamentārismu.

Šajā komentāru sējumā ietvertie Satversmes skaidrojumi ir fundamentāls pētījums par visu satversmisko likumdošanas procesu. Komentāri ir zinātnisks izziņas avots par Satversmes normām, kas noder, saskaroties ar to praktisku pielietojumu.

Likumdošanas satversmisko procedūru pētījums ilga vairāk nekā trīs gadus un ir rezumējies 592 lappušu biezā monogrāfijā, kurā lasītājs atradīs ne vien atsevišķu Satversmes normu komentārus, bet arī vairākus vērtīgus rakstus par likumdošanu.

Lai aptvertu būtiskus likumdošanas jautājumus, grāmatai tapis pielikums “Piezīmes par likumdošanas procesu”. Šo sadaļu sagatavojuši labākie jomas lietpratēji. Tajā ir ieteikumi, kas balstās uz novērojumiem, nevis tikai sausi konstatējumi, sniegtas vadlīnijas labu likumu izstrādei un rosināti priekšlikumi likumdošanas procesa uzlabošanai nākotnē.

Pielikumā iespējams ne vien uzzināt par aktualitātēm, kas saistītas ar likumu pieņemšanu, bet arī izlasīt līdz šim nepublicētu analīzi par jaunizveidoto Saeimas Analītisko dienestu, Saeimas kārtības rulli, oficiālo publikāciju vai lobēšanas regulējumu un nepieciešamajiem likumdošanas uzlabojumiem.

Pateicoties projektam “Vēstnesim - 100”, grāmatā ietverts pētījums par oficiālo publikāciju - likumdošanas procesa noslēguma posmu - Latvijas tiesiskajā sistēmā no tās pirmsākumiem 1918. gadā.

Pētījumā aplūkots oficiālā izdevuma institūts un tā funkcijas, izpētīta oficiālo izdevumu vēsture Latvijā un to attīstība, kā arī ieskicēti oficiālā izdevēja - mūsdienās tas ir “Latvijas Vēstnesis” - nākotnes izaicinājumi kā valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformai. Kopumā pētījums aptver 78 grāmatas lappuses.

Oficiālais izdevējs pilda nozīmīgu funkciju: informē valsts iedzīvotājus par normatīvajiem aktiem un dažādiem svarīgiem jautājumiem. Ar oficiālo izdevumu tiek saprasta demokrātiskas tiesiskas valsts “balss”. “Oficiālais izdevums ir salīdzinoši vienkāršs tiesību institūts, kuram tomēr ir fundamentāla nozīme ikvienas demokrātiskas tiesiskas valsts pastāvēšanā,” skaidrots pētījuma ievadā.

Grāmata būs noderīga lasāmviela gan praktiķiem, gan visiem tiem interesentiem, kuri vēlas padziļināti iepazīties ar mūsu valsts būtību un saprast valsts varas atzaru funkcionēšanu.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки