Oписание

AUTORS Ketners, Kārlis, 1976-
NOSAUKUMS Nodokļi un nodokļu plānošanas principi / K. Ketners ; zinātniskie recenzenti: Svetlana Saksonova, Justīna Hudenko ; redaktore Emīlija Spundzāne.
APJOMS - 321 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.
CITI AUTORI Saksonova, Svetlana 1958-
Hudenko, Justīna 1975-
Spundzāne, Emīlija edt Redaktors
ISBN 9789934876165
UDK INDEKSS 336.22

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 336.2 Выдана читателю на дом Выдано до 01.11.2020

Аннотация


Grāmata „Nodokļi un nodokļu plānošanas principi” aplūko jautājumus, kas saistīti ar nodokļu maksājumu vadību, nodokļu optimizāciju un nodokļu plānošanu. Grāmatas mērķis ir sniegt ziņas par nodokļu plānošanas un optimizācijas būtību, principiem un pilnveidot interesentu profesionālās iemaņas nodokļu un nodevu normatīvo aktu piemērošanā un nodokļu aprēķināšanā komercdarbībai. 
Grāmata satur informāciju par nodokļu plānošanas un optimizācijas metodoloģiju un funkcionēšanas principiem, nodokļu veidiem, ļauj izprast nodokļu sistēmas ietekmi uz nodokļu maksājumu vadību uzņēmuma finanšu menedžmenta procesā. Grāmatu var izmantot kā mācību līdzekli Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas dubultdiplomu studiju programmas MBA/MF “Starptautiskās finanses un banku darbība” studiju priekšmetā „Nodokļu plānošana”, taču tā var būt noderīga arī citu augstskolu ekonomikas un jurisprudences specialitāšu studentiem. 
Grāmatā ietvertā informācija ir tikai un vienīgi izziņas materiāls. Pieņemot ar nodokļu likumu piemērošanu un nodokļu plānošanu saistītus lēmumus, iesakām par konkrētiem jautājumiem un darījumiem konsultēties ar atzītiem nodokļu speciālistiem. Autors un izdevējs neatbild par šajā grāmatā ietvertās informācijas izmantošanas rezultātiem.

Izsaku pateicību manas grāmatas recenzentēm Dr. oec., profesorei Svetlanai Saksonovai un Dr. oec., RTU Muitas un nodokļu katedras docentei Justīnai Hudenko.

Saturs
Autora priekšvārds ......................................................................................................... 5 
1. Ievads priekšmetā – nodokļi, nodokļu plānošanas un optimizācijas būtība ...... 10
1.1. Nodokļi un nodokļu veidi...................................................................................... 12 
1.2. Nodokļu plānošanas būtība un definīcija ............................................................43 
2. Nodokļu plānošanas iekšējā vide – nodokļa maksātājs un viņa nodokļu maksājumu vadības sistēma .......................................................................................... ……………57 
2.1. Nodokļu maksājumu ikdienas vadības principi – nodokļu menedžments …..56
2.2. Iekšējās nodokļu vides elements – nodokļu risku vadība ............................ …75 
2.3. Iekšējās nodokļu vides elements – nodokļu konsultācijas un konsultanti ....... 86
3. Nodokļu plānošanas ārējā vide – nodokļu tiesības, politika un sistēmas .......... 94
3.1. Nodokļu jurisdikcijas un nodokļu tiesības ........................................................ 94
3.2. Nodokļu politika ................................................................................................. 114
3.3. Nodokļu administrācija ..................................................................................... 127 
4. Nodokļu plānošanas ārējā vide – starptautiskie nodokļu piemērošanas aspekti ....................................................................................................................................... 148 
4.1. Starptautisko nodokļu tiesību pamati ............................................................... 148 
4.2. Starptautisko nodokļu attiecību attīstība un dubultās nodokļu uzlikšanas novēršana......................................................................................................................156 
4.3. Nodokļu konvenciju struktūra un saturs ......................................................... 167 
4.4. Eiropas savienības nodokļu tiesības .................................................................. 197 
5. Konkrēto nodokļu sistēmas un plānošanas iespējas.............................................246
6. Nodokļu plānošanas ierobežojumi ....................................................................... 302 
Bibliogrāfiskais saraksts ............................................................................................318

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки