Oписание

AUTORS Zelče, Vita, 1965-
NOSAUKUMS Latvijas mediju vides daudzveidība : kolektīvā monogrāfija / zinātniskā redaktore Vita Zelče ; recenzenti: Ph.D. Andrejs Plakans, Dr.oec. Aija van der Steina, Dr.sc.comm. Klinta Ločmele ; literārā redaktore Baiba Mūrniece-Buļeva ; dizains: Laura Veļa.
APJOMS - 550, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: 541.-[551.] lpp.
SATURS Ievads. Mediju daudzveidība: politika, pētījumi un problēmas / Vita Zelče. 1. MEDIJU ĀRĒJĀ DAUDZVEIDĪBA: STRUKTURĀLAIS KONTEKSTS. 1. nodaļa. Mediju daudzveidības strukturālais konteksts / Vita Zelče. 2. nodaļa. Žurnālistikas/mediju daudzveidības ētika digitālās kultūras laikmetā / Skaidrīte Lasmane. 2. MEDIJU IEKŠĒJĀ DAUDZVEIDĪBA: ORGANIZĀCIJA, RADĪŠANA/RAŽOŠANA, PRODUKCIJA. 1. nodaļa. Mediju īpašnieki un darbinieki. Mediju īpašnieki Latvijā: situācijas pārskats, analīze un iespējamie riski / Rolands Tjarve. Latvijas žurnālisti un mediju darbinieki / Ilze Šulmane, Laura Uzule. Latvijas mediju vides raksturojums: ieskats nacionālo un reģionālo mediju darbinieku viedoklī / Ilze Šulmane, Laura Uzule. 2. nodaļa. Latvijas mediju formātu daudzveidība. Sabiedriskie mediji / Rolands Tjarve. Reģionālie mediji / Laura Uzule. Nacionālie komerciālie mediji / Kārlis Dagilis. Mediju saturs latgaliski / Sanita Burķīte. 3. nodaļa. Mediju žanru daudzveidība. Politiskie mediji / Ojārs Skudra. Ekonomikas mediji / Raivis Vilūns. Specializētie un nespecializētie kultūras nozaru mediji / Skaidrīte Lasmane, Zane Radzobe. Mediji bērniem / Marita Zitmane. Mediji sievietēm / Marita Zitmane. Mediji vīriešiem / Didzis Bērziņš. Kristīgie mediji / Vita Dreijere. Veselības mediji / Elīna Gulbe. Misticisma, okultisma un dziedniecības mediji / Sanita Burķīte. Mājturības mediji / Elīna Gulbe. Tabloīdmediji / Raivis Vilūns. Kino mediji / Viktors Freibergs. Zinātnes mediji / Laura Ardava-Āboliņa. Sporta mediji / Vita Zelče. Kriminālie mediji / Vita Zelče. Seksuāli atklāta satura mediji / Marita Zitmane.
4. nodaļa. Latvijas mediju ziņu ģeogrāfija / Raivis Vilūns. 5. nodaļa. Informācijas avoti mediju 2017. gada populārākajos vēstījumos / Laura Ardava-Āboliņa. 6. nodaļa. Reprezentāciju daudzveidība: piemēri. Mediju politiskā daudzveidība un žurnālistu prakses / Ojārs Skudra. Kultūras diskursu daudzveidība Latvijas medijos / Skaidrīte Lasmane, Zane Radzobe. Marginalizēto sociālo grupu reprezentācija medijos / Didzis Bērziņš. Dzimte Latvijas medijos / Marita Zitmane. Diasporas reprezentācija sabiedriskajos medijos / Vita Zelče, Laura Ardava-Āboliņa. 3. ĀRĒJĀ DAUDZVEIDĪBA: EKSPOZĪCIJA. Latvijas mediju patēriņa daudzveidība un ekspozīcija / Vita Zelče. Nobeigums: Bažas un izaicinājumi / Vita Zelče.
CITI AUTORI Plakans, Andrejs 1940- csl Konsultants
Steina, Aija van der 1974- csl Konsultants
Ločmele, Klinta 1985- csl Konsultants
Mūrniece-Buļeva, Baiba 1962- edt Redaktors
Veļa, Laura 1983- bkd Grāmatas dizaina autors
Zelče, Vita 1965- aui Ievada u.tml. autors Mediju daudzveidība: politika, pētījumi un problēmas
Zelče, Vita 1965- aut Autors Mediju daudzveidības strukturālais konteksts
Lasmane, Skaidrīte 1939- aut Autors Žurnālistikas/mediju daudzveidības ētika digitālās kultūras laikmetā
Tjarve, Rolands 1966- aut Autors Mediju īpašnieki Latvijā: situācijas pārskats, analīze un iespējamie riski
Šulmane, Ilze aut Autors Latvijas žurnālisti un mediju darbinieki
Uzule, Laura 1985- aut Autors Latvijas žurnālisti un mediju darbinieki
Šulmane, Ilze aut Autors Latvijas mediju vides raksturojums: ieskats nacionālo un reģionālo mediju darbinieku viedoklī
Uzule, Laura 1985- aut Autors Latvijas mediju vides raksturojums: ieskats nacionālo un reģionālo mediju darbinieku viedoklī
Tjarve, Rolands 1966- aut Autors Sabiedriskie mediji
Uzule, Laura 1985- aut Autors Reģionālie mediji
Dagilis, Kārlis 1983- aut Autors Nacionālie komerciālie mediji
Burķīte, Sanita 1985- aut Autors Mediju saturs latgaliski
Skudra, Ojārs 1949- aut Autors Politiskie mediji
Vilūns, Raivis aut Autors Ekonomikas mediji
Lasmane, Skaidrīte 1939- aut Autors Specializētie un nespecializētie kultūras nozaru mediji
Radzobe, Zane 1984- aut Autors Specializētie un nespecializētie kultūras nozaru mediji
Zitmane, Marita 1979- aut Autors Mediji bērniem
Zitmane, Marita 1979- aut Autors Mediji sievietēm
Bērziņš, Didzis 1983- aut Autors Mediji vīriešiem
Dreijere, Vita aut Autors Kristīgie mediji
Gulbe, Elīna (žurnāliste) aut Autors Veselības mediji
Burķīte, Sanita 1985- aut Autors Misticisma, okultisma un dziedniecības mediji
Gulbe, Elīna (žurnāliste) aut Autors Mājturības mediji
Vilūns, Raivis aut Autors Tabloīdmediji
Freibergs, Viktors 1955- aut Autors Kino mediji.
Ardava-Āboliņa, Laura 1986- aut Autors Zinātnes mediji
Zelče, Vita 1965- aut Autors Sporta mediji
Zelče, Vita 1965- aut Autors Kriminālie mediji
Zitmane, Marita 1979- aut Autors Seksuāli atklāta satura mediji
Vilūns, Raivis aut Autors Latvijas mediju ziņu ģeogrāfija
Ardava-Āboliņa, Laura 1986- aut Autors Informācijas avoti mediju 2017. gada populārākajos vēstījumos
Skudra, Ojārs 1949- aut Autors Mediju politiskā daudzveidība un žurnālistu prakses
Lasmane, Skaidrīte 1939- aut Autors Kultūras diskursu daudzveidība Latvijas medijos
Radzobe, Zane 1984- aut Autors Kultūras diskursu daudzveidība Latvijas medijos
Bērziņš, Didzis 1983- aut Autors Marginalizēto sociālo grupu reprezentācija medijos
Zitmane, Marita 1979- aut Autors Dzimte Latvijas medijos
Zelče, Vita 1965- aut Autors Diasporas reprezentācija sabiedriskajos medijos
Ardava-Āboliņa, Laura 1986- aut Autors Diasporas reprezentācija sabiedriskajos medijos
Zelče, Vita 1965- aut Autors Latvijas mediju patēriņa daudzveidība un ekspozīcija
Zelče, Vita 1965- aft Pēcvārda u.tml. autors Bažas un izaicinājumi
Latvijas Universitāte Akadēmiskais apgāds pbl
ISBN 9789934183607
UDK INDEKSS 316.774

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 316 На полке Можно заказать

Аннотация


Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar Kultūras ministriju izdevusi apjomīgu kolektīvo monogrāfiju “Latvijas mediju vides daudzveidība”. Tā piedāvā Latvijas plašsaziņas līdzekļu pašreizējās situācijas kopainu, akcentējot tās stiprās un vājās puses. Monogrāfijas autori ir LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieki un Komunikācijas studiju nodaļas mācībspēki, izdevējs – LU Akadēmiskais apgāds.


Pētījumā “Latvijas mediju vides daudzveidība”, kas īstenots 2017. gada otrajā pusē un 2018. gada sākumā, iztirzāta Latvijas plašsaziņas līdzekļu ārējā un iekšējā daudzveidība un tās konteksti. Tā pamatā ir mediju pētnieces Helles Sjovāgas (Helle Sjøvaag) izstrādātā masu mediju daudzveidības koncepcija, kas piedāvā tās indikatorus vērtēt piecos kontekstos: strukturālajā, organizatoriskajā, radīšanas/ražošanas, produkcijas un recepcijas kontekstā jeb mediju ekspozīcijā.


„Daudzveidība ir viens no svarīgākajiem demokrātijas jēdzieniem. Gan viedokļu daudzveidība, gan daudzveidība mediju vidē ikvienam sabiedrības loceklim rada iespēju iegūt informāciju un pašam to salīdzināt, kritiski izvērtēt, veidojot savas zināšanas un priekšstatu par vērtībām, situāciju Latvijā un dzīvi kopumā. Tādēļ Latvijas Mediju politikas pamatnostādņu 2016.–2020. gadam īstenošanas plāna pirmais rīcības virziens ir vērsts tieši uz mediju daudzveidības uzturēšanu, tostarp īstenojot mediju atbalsta programmas sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošanai.


Man ir gandarījums par sadarbību ar Latvijas Universitāti, jo šis apjomīgais akadēmiskais pētījums ir vēsturē paliekošs darbs. Novembrī, kad svinēsim Latvijas valsts simto jubileju, tiks atvērta arī Latvijas Nacionālā enciklopēdija. Šis pētījums ir sava veida enciklopēdija par mediju vidi Latvijā. Pētnieku sniegtais skatījums uz mediju nozari sniedz arī ideju pienesumu mediju politikas veidotājiem un mediju profesionāļiem, plānojot nākotni mūsdienu izaicinošā un mainīgā informatīvajā vidē,” akcentē kultūras ministre Dace Melbārde.


Grāmatas “Latvijas mediju vides daudzveidība” pirmajā un trešajā daļā aplūkoti Latvijas mediju daudzveidības ārējie faktori – strukturālais konteksts, recepcijas/ekspozīcijas problemātika. Savukārt otrajā daļā, kuru veido vairākas nodaļas, iztirzāta Latvijas mediju iekšējā daudzveidība. Pirmā nodaļa veltīta plašsaziņas līdzekļu īpašnieku un darbinieku raksturojumam. Otrajā nodaļā apkopota informācija par galvenajiem mediju formātiem, trešajā aplūkota daļa no nozīmīgākajiem Latvijas mediju žanriem. Plašsaziņas līdzekļu mediju ziņu ģeogrāfija analizēta ceturtajā nodaļā. Piektajā nodaļā iztirzāti mediju vēstījumu informācijas avoti. Sestā nodaļā veltīta mediju reprezentācijas daudzveidībai, analizējot vairāku šobrīd Latvijas politiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē nozīmīgu tēmu reprezentāciju galvenajos plašsaziņas līdzekļos. Katrs kopmonogrāfijā iekļautais tematiskais raksts noslēdzas ar konkrētā mediju daudzveidības aspekta stipro un vājo pušu izvērtējumu un rekomendācijām.


Pētījums un grāmata “Latvijas mediju vides daudzveidība” ir Latvijas Universitātes un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas efektīvas sadarbības projekta rezultāts. Pētījumu īstenoja Dr. sc. comm. Laura Ardava-Āboliņa, Dr. sc. comm. Didzis Bērziņš, Dr. philol. Viktors Freibergs, Dr. phil. Skaidrīte Lasmane, Dr. art. Zane Radzobe, Dr. hist. Ojārs Skudra, Dr. sc. comm. Marita Zitmane, Mg. sc. soc. Sanita Burķīte, Mg. sc. soc. Kārlis Dagilis, Mg. sc. soc. Vita Dreijere, Mg. sc. soc. Elīna Gulbe, Mg. sc. soc. Ilze Šulmane, Mg. sc. soc. Rolands Tjarve, Mg. sc. soc. Laura Uzule, Mg. sc. soc. Raivis Vilūns. Projekta vadītāja un kolektīvās monogrāfijas zinātniskā redaktore – Dr. hist. Vita Zelče. Grāmatas “Latvijas mediju vides daudzveidības” dizainu veidojusi māksliniece Laura Veļa.


Pētījuma rezultāti izmantojami gan Latvijas mediju politikas turpmākās stratēģijas un prakses izstrādē, gan studiju procesā, gan iegūstot un/vai papildinot zināšanas par plašsaziņas līdzekļiem.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки