Oписание

NOSAUKUMS Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi. / krājumu sagatavoja: Veronika Krūmiņa, Silvija Kuškina, Edīte Vernuša, Zinaida Indrūna, Pēteris Dzalbe, Nora Magone ; krājuma redaktores: Anita Zikmane, Liena Henke, Signe Terihova ; priekšvārda autors Ivars Bičkovičs ; Latvijas Republikas Augstākā tiesa. 2017.
APJOMS vii, A-366, C-412, K-302 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Ietver bibliogrāfiju un rādītājus katras daļas (A, C, K) beigās
TEMATI Administratīvais process - Latvija - Lietas.
Civilprocess - Latvija - Lietas.
Kriminālprocess - Latvija - Lietas.
Tiesu pārskati, likumkrājumi utt - Latvija
CITI AUTORI Krūmiņa, Veronika 1964- com Sastādītājs
Kuškina, Silvija 1986- com Sastādītājs
Vernuša, Edīte com Sastādītājs
Indrūna, Zinaida 1952- com Sastādītājs
Dzalbe, Pēteris 1959- com Sastādītājs
Magone, Nora com Sastādītājs
Zikmane, Anita edt Redaktors
Henke, Liena edt Redaktors
Terihova, Signe 1965- edt Redaktors
Bičkovičs, Ivars 1962- aui Ievada u.tml. autors
Latvija Augstākā tiesa pbd
Tiesu namu aģentūra pbl
ISBN 9789934508615
UDK INDEKSS 347.991 (474.3)

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 347.991 На полке Можно заказать

Аннотация


VAS „Tiesu namu aģentūra” piedāvā jau divdesmit otro Augstākās tiesas nozīmīgāko spriedumu un lēmumu apkopojumu, kas tapis sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu.

Krājumā veidošanā piedalījušies Augstākās tiesas tiesneši un Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas speciālisti.

2017.gadā Augstākajā tiesā kasācijas kārtībā izskatītas 2584 lietas. Publicēšanai krājumā atlasīti 75 nolēmumi, kuriem ir būtiska loma judikatūras attīstībā.

Katra Augstākās tiesas departamenta nolēmumi apkopoti atsevišķā krājuma daļā (ar atšķirīgu lappušu numerāciju). Katras daļas sākumā ietverts izvērsts satura rādītājs un anotācija latviešu un angļu valodā, kurā atrodams skaidrojums par to, kāpēc publicēšanai krājumā izvēlēti tieši šie nolēmumi.

Trīs no publicētajiem nolēmumiem maina iepriekšējo judikatūru (lietā Nr.SKA-172/2017, SKA-67/2017 un Nr.SKC-1023/2017). Vienam spriedumam civillietā pievienotas arī tiesnešu atsevišķās domas (lietā Nr.SPC-1/2017).

Krājumā publicētie nolēmumi ir sistematizēti. Katram nolēmumam pievienotas judikatūras tēzes. Lai vieglāk orientētos krājumā, meklējot interesējošo nolēmumu vai konkrēto judikatūras atziņu, katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti vairāki rādītāji.

Krājumā publicētie nolēmumi nav uzskatāmi par spriedumu un lēmumu norakstiem, jo tajos var būt izdarītas nelielas redakcionālas un stilistiskas izmaiņas, kas nemaina nolēmumu saturu. Tāpēc tie var atšķirties no Augstākās tiesas judikatūras datubāzē (http://at.gov.lv/lv/judikatura/) pieejamiem nolēmumiem.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки