Oписание

NOSAUKUMS Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība : aktualitātes, problēmas un iespējamie risinājumi / recenzenti: Dr.iur. Jana Zīle, Dr.iur. Vitolds Zahars ; literārā redaktore Sandra Liniņa ; angļu valodas teksta redaktore Andra Damberga ; priekšvārds: Ārija Meikališa.
APJOMS - 343 lpp. : portreti, shēma, tabula ; 24 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija: 296.-321. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
SATURS 1. NODAĻA. JURIDISKĀS PERSONAS UN TO PAMATTIESĪBU AIZSARDZĪBAS AKTUĀLIE JAUTĀJUMI: Juridiskās personas kā atbildības subjekta izpratne / Vadims Mantrovs. Juridisko personu nevainīguma prezumpcija kriminālprocesā / Kristīne Strada-Rozenberga. Nevainīguma prezumpcijas principa saturs Eiropas Savienības Tiesas praksē attiecībā uz ārpuskriminālprocesuālo sodu piemērošanu / Armands Smans. Juridiskas personas pamattiesību aizsardzība Satversmes tiesā / Anita Rodiņa. 2. NODAĻA. ATBILDĪBAS SUBJEKTĪBAS ASPEKTI APDROŠINĀŠANAS TIESĪBĀS: Eiropas Savienības Tiesas prakse nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanai OCTA ietvaros: Latvijas problēmjautājumi / Vadims Mantrovs. Noilguma regulējums apdrošināšanas līgumā / Vadims Mantrovs. Regresa prasības regulējums Latvijas apdrošināšanas tiesībās / Vadims Mantrovs. 3. NODAĻA. JURIDISKO PERSONU ADMINISTRATĪVI TIESISKĀS ATBILDĪBAS AKTUĀLIE JAUTĀJUMI: Sodu tiesību principu nozīme administratīvajās tiesībās / Edvīns Danovskis. Tiesu prakse lietās par administratīvās atbildības piemērošanu juridiskām personām un to valdes locekļiem / Edvīns Danovskis. Juridisko personu administratīvā atbildība Latvijā: problēmas un pilnveidošanas iespējas / Edvīns Danovskis. 4. NODAĻA. UZ JURIDISKĀM PERSONĀM ATTIECINĀMĀS NOZIEDZĪGU NODARĪJUMU IZDARĪŠANAS KRIMINĀLTIESISKĀS SEKAS UN TO AKTUALITĀTES: Krimināltiesiskie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskajām personām, to piemērošanas process un tā aktuālās problēmas Latvijas kriminālprocesā / Jānis Rozenbergs, Kristīne Strada-Rozenberga. Juridisko personu kriminālprocesuālā sadarbība un attīstības iespējas / Jānis Maizītis. Noziedzīgi iegūtā piespiedu atsavināšana / Gunārs Kūtris.
5. NODAĻA. PREVENTĪVIE PIESPIEDU LĪDZEKĻI UN TO PIEMĒROŠANAS AKTUĀLĀ PROBLEMĀTIKA: Pagaidu tiesību aizsardzības līdzeklis Satversmes tiesas procesā: nolēmuma izpildes apturēšana / Anita Rodiņa. Preventīvo piespiedu līdzekļu piemērošana juridiskām personām kriminālprocesā / Ārija Meikališa. Aresta uzlikšana mantai kriminālprocesā ; Juridiskās personas mantas arests / Armands Smans. Kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesiskais statuss un tā aktuālā problemātika / Ārija Meikališa.
PIEZĪMES Monogrāfija sagatavota un izdota ar Valsts pētījumu programmas 5.2. "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)" atbalstu.
Ziņas par autoriem: 340.-343. lpp.
Autoru sadaļas fotogrāfiju autors: B. Koļesņikovs.
CITI AUTORI Zīle, Jana 1966- csl Konsultants
Zahars, Vitolds 1942- csl Konsultants
Liniņa, Sandra 1963- edt Redaktors
Damberga, Andra 1978- edt Redaktors
Koļesņikovs, Boriss 1946- pht Fotogrāfs
Meikališa, Ārija 1952- aui Ievada u.tml. autors
Mantrovs, Vadims 1981- aut Autors Juridiskās personas kā atbildības subjekta izpratne.
Strada-Rozenberga, Kristīne 1976- aut Autors Juridisko personu nevainīguma prezumpcija kriminālprocesā.
Smans, Armands aut Autors Nevainīguma prezumpcijas principa saturs Eiropas Savienības Tiesas praksē attiecībā uz ārpuskriminālprocesuālo sodu piemērošanu.
Rodiņa, Anita 1974- aut Autors Juridiskas personas pamattiesību aizsardzība Satversmes tiesā.
Mantrovs, Vadims 1981- aut Autors Eiropas Savienības Tiesas prakse nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanai OCTA ietvaros: Latvijas problēmjautājumi.
Mantrovs, Vadims 1981- aut Autors Noilguma regulējums apdrošināšanas līgumā.
Mantrovs, Vadims 1981- aut Autors Regresa prasības regulējums Latvijas apdrošināšanas tiesībās.
Danovskis, Edvīns 1986- aut Autors Sodu tiesību principu nozīme administratīvajās tiesībās.
Danovskis, Edvīns 1986- aut Autors Tiesu prakse lietās par administratīvās atbildības piemērošanu juridiskām personām un to valdes locekļiem.
Danovskis, Edvīns 1986- aut Autors Juridisko personu administratīvā atbildība Latvijā: problēmas un pilnveidošanas iespējas.
Rozenbergs, Jānis 1978- aut Autors Krimināltiesiskie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskajām personām, to piemērošanas process un tā aktuālās problēmas Latvijas kriminālprocesā.
Strada-Rozenberga, Kristīne 1976- aut Autors Krimināltiesiskie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskajām personām, to piemērošanas process un tā aktuālās problēmas Latvijas kriminālprocesā.
Maizītis, Jānis 1961- aut Autors Juridisko personu kriminālprocesuālā sadarbība un attīstības iespējas.
Kūtris, Gunārs 1960- aut Autors Noziedzīgi iegūtā piespiedu atsavināšana.
Rodiņa, Anita 1974- aut Autors Pagaidu tiesību aizsardzības līdzeklis Satversmes tiesas procesā: nolēmuma izpildes apturēšana.
Meikališa, Ārija 1952- aut Autors Preventīvo piespiedu līdzekļu piemērošana juridiskām personām kriminālprocesā.
Smans, Armands aut Autors Aresta uzlikšana mantai kriminālprocesā.
Smans, Armands aut Autors Juridiskās personas mantas arests.
Meikališa, Ārija 1952- aut Autors Kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesiskais statuss un tā aktuālā problemātika.
Latvijas Universitāte. Akadēmiskais apgāds pbl
ISBN 9789934183126
UDK INDEKSS 347.19

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 Выдана читателю на дом Выдано до 21.06.2018

Аннотация


Noslēdzot darbu vairāk nekā trīs gadu garumā, sagatavota un 2018. gada 21. martā atvērta Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) pieredzējušo un jauno pētnieku izstrādāta kolektīva monogrāfija "Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība".

Pētnieku darbs rezultējies pētījumos par tiesiskajiem aspektiem, kas svarīgi tautsaimniecības sekmīgai attīstībai. Īpaša uzmanība veltīta tautsaimniecības interešu konstitucionālajai, kriminālprocesuālajai un administratīvi tiesiskajai aizsardzībai, kā arī apdrošināšanas, intelektuālā īpašuma un konkurences tiesībām. Noslēdzot projekta darbu vairāk nekā trīs gadu garumā, izdota un 2018. gada 21. martā atvērta kolektīva monogrāfija par juridisko personu publiski tiesisko atbildību, tās aktualitātēm, problēmām un iespējamiem risinājumiem.

"Visi izdevumā iekļautie raksti veidoti kā padziļināti pētījumi, pievienojot ieteikumus apzināto problēmu novēršanā. Ceru, ka sniegtie vērtējumi būs noderīgi kā studijām, tā juridiskās prakses jomā un ka izteiktie priekšlikumi izpelnīsies uzmanību, tiks apspriesti un ņemti vērā tiesību normu jaunradē un piemērošanā," norāda projekta vadītāja, profesore Ā. Meikališa.

Monogrāfija sagatavota un izdota ar Valsts pētījumu programmas 5.2. Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV) atbalstu.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки