Oписание

NOSAUKUMS Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā / [zinātniskais redaktors Inesis Feldmanis ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Marita Freija].
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Jumava
[2015-2016].
APJOMS - sēj. <1-3 > : ilustrācijas, portreti ; 25 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Ietver bibliogrāfiju un personu rādītāju.
SATURS 1. sēj. Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā / Inesis Feldmanis, Aivars Stranga, Jānis Taurēns, Antonijs Zunda -- 2. sēj. Baltijas jautājums, 1940-1988 / Antonijs Zunda, Inesis Feldmanis -- 3. sēj. Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā / Jānis Taurēns, Inesis Feldmanis.
PIEZĪMES "Latvijai 100"--Priekštitullapā.
CITI AUTORI Feldmanis, Inesis 1949- aut edt Autors Redaktors
Stranga, Aivars 1954- aut Autors
Taurēns, Jānis 1969- aut Autors
Zunda, Antonijs 1947- aut Autors
Pavlovska, Anna edt Redaktors
Freija, Marita red Tehniskais redaktors
ISBN 9789934118609
9789934119248
9789934119958
UDK INDEKSS 327

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


“Manevrēšana starp trim kaimiņiem, kas savā starpā raugās viens uz otru ar neuzticību, kopēja robeža ar PSRS, Vācijas pietuvošanās mūsu teritorijai uz ļoti niecīgu distanci, neskaidra politika ziemeļos, nestabila situācija dienvidos, vācu minori­tāte, naidīgo spēku propaganda un pretpropaganda — visi šie apstākļi kopā ņemot attaisno mūsu saucienu pēc stipriem nerviem, skaidra skata un droša prāta.”  
No Latvijas ārlietu ministra 
Vilhelma Muntera apkārtraksta 
Latvijas sūtņiem ārzemēs 
(1939. gada 26. aprīlis)  
Grāmata “Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” ir tapusi, sadarbojoties četriem diplomētiem vēsturniekiem — I. Feldmanim, A. Strangam, J. Taurēnam un A. Zundam. Pirmajā sējumā, kas hronoloģiski aptver starpkaru periodu un Otrā pasaules kara sākuma posmu, autori apskata Latvijas ­ārpolitiku un tās diplomātisko darbību Baltijas reģiona un ­Eiropas starptautisko attiecību kontekstā. Izraudzītā pieeja nodrošina iespēju detalizēti izanalizēt Latvijas starptautisko stāvokli un sniegt atbildi uz jautājumu, cik atbilstoši bija Latvijas ārpolitiskās vadības pieņemtie lēmumi un tās rīcība attiecīgajā situācijā. Interesants ir mēģinājums Latvijas ārpolitiku pētīt no izvirzīto stratēģisko mērķu un alternatīvo risinājumu skat­punkta. Grāmatā vispusīgi izvērtētas gan Latvijas diplomātu veiksmes, gan arī neveiksmes.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки