Oписание

AUTORS Bārdiņš, Gatis, 1982-
NOSAUKUMS Dialoga loma tiesas spriešanā / Gatis Bārdiņš ; [Marina Selunska, grafiskais dizains].
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Tiesu namu aģentūra
2016
APJOMS - vii, 343 lpp. ; 23 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija: 293.-328. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
PIEZĪMES Jēdzienu rādītājs: 329.-340. lpp. un personu rādītājs: 341.-343. lpp.
CITI AUTORI Selunska, Marina bkd Grāmatas dizaina autors
ISBN 9789934508325
UDK INDEKSS 347.9

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Juridiskā pārvalde 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Grāmata, kuras pamatā ir Dr.iur. Gata Bārdiņa promocijas darbs, veidota kā tiesas spriešanas rokasgrāmata. Tajā ietvertas atbildes uz daudziem ar tiesu darbu saistītiem jautājumiem – tostarp:

  • kā noskaidrot lietā nozīmīgo informāciju;
  • kā nonākt līdz taisnīgam lietas risinājumam;
  • kā uzrakstīt pārliecinošu nolēmumu;
  • kā samierināt procesa dalībniekus;
  • kā padarīt tiesas efektīvākas;
  • kā iemantot sabiedrības uzticēšanos?

Grāmatā tiesas spriešana aplūkota no dialoga skatpunkta, balstoties uz zināšanām tiesību filozofijā, tiesību vēsturē, tiesību socioloģijā un tiesību teorijā, kā arī psiholoģijā un ekonomikā. Dialoģiskais skatījums, izpētes vispusīgums un starpdisciplinārais tvērums piešķir grāmatai gan teorētisku, gan praktisku nozīmīgumu. Tā ļauj pilnīgāk izprast tiesas spriešanu un rast risinājumus ar tiesu darbu saistītajām problēmām.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa grāmatas priekšvārdā atzinusi, ka tiesas spriešanas kvalitāte iegūtu, ja ar šo grāmatu iepazītos visi Latvijas tiesneši. Savukārt Satversmes tiesas tiesnese prof. Dr.iur. Sanita Osipova uzsvērusi, ka grāmatā aplūkota arī personu savstarpējo attiecību risināšanas metodoloģija, kas noder ikvienam interesantam.

Tiesu galvenā funkcija ir konfliktu risināšana, savukārt dialogs ir vislabākā konfliktu risināšanas metode. Tas ļauj sagādāt un apstrādāt konflikta risināšanai būtisko informāciju, nodrošinot pēc iespējas augstvērtīgāka risinājuma rašanu. Tādējādi jo pilnīgāks ir tiesas procesā notiekošais dialogs, jo kvalitatīvāka ir tiesas spriešana. Tomēr tiesas spriešanas kvalitāte ir tikai viens no nosacījumiem tiesu spējai sasniegt savu galveno mērķi – taisnīgu lietas risinājumu. Otrs nosacījums ir tiesas spriešanas kvantitāte, jo tiesām jāspēj laikus izskatīt visas saņemtās lietas. Tāpēc, lai starp kvalitāti un kvantitāti panāktu līdzsvaru, dialogs var tikt ierobežots. Atslēgvārdi: dialogs; tiesas spriešana; tiesu efektivitāte.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки