Oписание

AUTORS Stenders, Gothards Frīdrihs, 1714-1796
NOSAUKUMS Latviešu gramatika, 1783 / Gothards Frīdrihs Stenders ; tulkojusi Zigrīda Frīde [arī ievada un komentāru autore] ; [redaktore Ligita Bībere ; māksliniece Baiba Dūdiņa ; B. Paškevica, tulkojums vācu valodā ; E. Saliņa, tulkojums angļu valodā].
APJOMS - 431 lpp. : faks., il., tab. ; 18 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
PIEZĪMES Personu rādītājs: [426.]-431. lpp.
Izdevumā iekļauts faksimila "Latviešu gramatika" (sarakstīta no Gotharda Frīdriha Stendera, Sēlijas baznīcas apriņķa prāvesta, Sēlijas un Sunākstes vecā mācītāja un Getingenes karaliskās vācu biedrības biedra) otrā izdevuma (no paša autora uzlabota, papildināta un no jauna pārstrādāta) pārlikums mūsdienu ortogrāfijā.
Uz grāmatas vāka G.F. Stendera portrets no J.K. Broces darbu krājuma "Sammlung verschiedener Liefländischer Monumente, Prospecte, Wapen, etc.", x, 153.lp."--Titullapas otrā pusē.
PERSONA Stenders, Gothards Frīdrihs 1714-1796. Latviešu gramatika
CITI AUTORI Frīde, Zigrīda 1956- trl aui cwt Tulkotājs Ievada u.tml. autors Rakstītā teksta komentētājs
Bībere, Ligita 1935- edt Redaktors
Dūdiņa, Baiba bkd Grāmatas dizaina autors
Paškevica, Beata trl Tulkotājs
Saliņa, Elita trl Tulkotājs
ISBN 9789984893143
UDK INDEKSS 811

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Latviešu gramatika, sarakstīta no Gotharda Frīdriha Stendera, Sēlijas baznīcas apriņķa prāvesta, Sēlijas un Sunākstes vecā mācītāja un Getingenes karaliskās vācu biedrības biedra. Otrais izdevums, no paša autora uzlabots, papildināts un no jauna pārstrādāts. Jelgava, J.F.Stenhāgens, 1783. Tulkojusi Dr.philol. Zigrīda Frīde. Baibas Dūdiņas mākslinieciskais noformējums.

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) apgāds šī gada jūlijā laidis klajā Gotharda Frīdriha Stendera darba "Latviešu gramatika" (Lettische Grammatik, 1783) tulkojumu latviešu valodā. Grāmatas tulkotāja ir LU LFMI pētniece Zigrīda Frīde, to papildina tulkotājas ievads un zinātniski komentāri.

Atverot 18. gadsimtā sarakstīto Stendera „Latviešu gramatiku”, sastapsim pētnieku ar reālu pasaules uztveri, autoru, kurš vēlas dalīties ne tikai ar apgūto teoriju un praktisko pieredzi, bet izsaka dziļi personisku attieksmi gan pret līdzcilvēkiem, tostarp citiem Kurzemes mācītājiem, gan savas domas par tālaika latviešu literatūru.

Stendera gramatika ir aplūkojama ne vien kā būtisks pamatdarbs latviešu valodas mācības attīstības vēsturiskajā ceļā, tā ir lasāma arī kā daudzu gadu garumā īstenots pētījums caur valodu ielūkoties citās garīgās dzīves sfērās, lai iepazīstinātu ar tās savdabību izteiksmē un lietu uztverē, tātad ar svarīgu daļu no latviešu dzīves redzējuma kopumā.

Izdevums daudziem pirmo reizi ļāva ieskatīties (ar vācu valodā tulkotiem piemēriem) latviešu tautasdziesmās un piedāvāja nelielus sakāmvārdu un mīklu sarakstus ar skaidrojumiem. Grāmatā vietumis ietverti materiāli par tautas ticējumiem, bet īpaši izceļams mitoloģisko būtņu rādītājs, ar kuru literatūrā tālāk iedzīvināta virkne latviešu mītiskā pasaules tvēruma pseidoīpatnību.

Grāmata tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu Valsts pētījumu programmas "Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" projekta Nr. 4 "Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse" ietvaros.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки