Oписание

Leader00832nam a2200241 a 4500
0011013167
003LB
00520101222141206.0
008101221s2010 lv a 000 0 lav d
020 a: 9789984863047
040 d: LB
080 a: 657
1001 a: Januška, Marina
24510a: Finanšu un grāmatvedības kontrole firmāb: (praktiskas rekomendācijas uzņēmējiem)c: Marina Januška
260 a: Rīgab: Merkūrijs Infoc: 2010
300 a: 112 lpp.b: il.
4901 a: Grāmatvedība, finanses, nodokļiv: 2
650 4a: Uzņēmējsabiedrībasx: Finanses
650 4a: Grāmatvedība
650 4a: Finanšu pārskati, konsolidētie
7001#a: Янушка, Марина
830 0a: Grāmatvedība, finanses, nodokļiv: 2.
990##a: 657

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


SATURS

Priekšvārds
1. Vadītāja atbildība par firmas finansiālo stāvokli un grāmatvedības kārtošanu.

2. Ko atspoguļo firmas bilance un kā to lasīt.

3. Grāmatvedības informācija un finanses: vispārīgs apskats.
3.1. Naudas līdzekļu un norēķinu uzskaite.
3.1.1. Kases operācijas.
3.1.2. Bankas operācijas.
3.1.3. Norēķini ar norēķina personām.
3.1.4. Norēķini ar debitoriem un kreditoriem.
3.2. Krājumu uzskaite.
3.3. Ilgtermiņa ieguldījumi.
3.3.1. Nemateriālo ieguldījumu uzskaite.
3.3.2. Pamatlīdzekļu uzskaite.
3.3.3. Finanšu ieguldījumu uzskaite.
3.4. Finanšu pārvaldība.

4. Kā organizēt grāmatvedību.
4.1. Grāmatvedības organizatoriskās formas.
4.2. Firmas grāmatvedības organizācijas dokumenti.
4.3. Firmas uzskaites politika.

5. Nodokļu likumdošana un tās piemērošanas pamati.

6. Pašu kapitāls un aizņemtais kapitāls.
6.1. Pašu kapitāla veidošana.
6.1.1. Pamatkapitāls (statūtu kapitāls).
6.1.2. Papildkapitāls.
6.1.3. Rezerves.
6.1.4. Nesadalītā peļņa
6.2. Aizņemtais kapitāls.
6.2.1. Kārtējie parādi kreditoriem.

7. Firmas ienākumi un izdevumi.
7.1. Ienākumu uzskaite.
7.2. Izdevumu uzskaite.
7.3. Ar nodokļiem apliekamā ienākuma veidošana.

8. Grāmatvedības (finanšu) pārskati.

9. Firmas finansiālā un ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika.
9.1. Grāmatvedības bilances sastāva un struktūras novērtējums
9.2. Firmas finansiālās stabilitātes analīze.
9.3. Firmas likviditātes un maksātspējas analīze.
9.4. Firmas rentabilitātes novērtējums.
9.5. Firmas komercaktivitātes novērtējums.

Pielikumi:
1. pielikums bilance.
2. pielikums peļņas vai zaudējumu aprēķins.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки