Oписание

Leader00919nam a2200265 a 4500
0011013166
003LB
00520101222140726.0
008101221s2010 lv 000 0 lav d
020 a: 9789984863009
020 a: 9789984863023
040 d: LB
080 a: 657
080 a: 657
1001 a: Januška, Marina
24510a: Ienākumi un izdevumi grāmatvedībāb: uzņēmuma grāmatvedības politikas veidošana un atjaunošanac: M. Januška
24630a: Uzņēmuma grāmatvedības politikas veidošana un atjaunošana
260 a: Rīgab: Merkūrijs Infoc: 2010
300 a: 136 lpp.
4901 a: Grāmatvedība, finanses, nodokļiv: 1
650 4a: Grāmatvedība
650 4a: Uzņēmējsabiedrībasx: Finanses
7001#a: Янушка, Марина
830 0a: Grāmatvedība, finanses, nodokļiv: 1.
990##a: 657

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


SATURS

Priekšvārds
1. Ienākumu un izdevumu veidošanas nosacījumi.
1.1. Grāmatvedības konceptuālie principi.
1.2. Ienākumu un izdevumu uzskaites saistība ar nodokļu likumdošanu.
1.3. Ienākumu un izdevumu uzskaites veidošana atbilstoši peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmām.
1.4. Kontu noteikšana ienākumu un izdevumu uzskaitei darba plānā.

2. Ieņēmumu atzīšana un atspoguļošana grāmatvedībā.
2.1. Ieņēmumu atzīšana.
2.2. Ieņēmumu klasifikācija un uzskaite grāmatojumos.
2.3. Ieņēmumu atzīšana - praktiski piemēri.

3. Par izdevumiem atzīstamo izmaksu dokumentārais apstiprinājums.
3.1. Kārtējo izdevumu klasifikācija.
3.2. Izdevumu praktiskais saturs un noformēšana.

4. Izmaksu kapitalizācija.
4.1. Kapitālās izmaksas kā ieguldījums ilgtermiņa aktīvos.
4.2. Kapitalizēto izmaksu norakstīšana.

5.Nākamo periodu ieņēmumi un izmaksas.
5.1. Atliktie ieņēmumi.

6. Finanšu pārskatos ietvertā informācija par ienākumiem un izdevumiem.
6.1. Kārtējie ieņēmumi un izmaksas - peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
6.2. Atliktie ieņēmumi un izmaksas - grāmatvedības bilancē.

7. Nestandarta situāciju risināšana ienākumu un izdevumu uzskaites praksē.

8.Jautājumi un atbildes.
- Uzņēmuma grāmatvedības politikas veidošana un atjaunošana
- Uzņēmuma grāmatvedības politikas normatīvais regulējums.
- Uzņēmuma grāmatvedības politikas veidošanas pamatprincipi.
- Uzņēmuma grāmatvedības politikas saturs.
- Grāmatvedības politikas atjaunošana un papildinājumu un grozījumu noformēšanas kārtība.
- Uzņēmuma grāmatvedības politikas paraugs.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки