Oписание

Leader00779nam a2200253 i 4500
0011011483
003LB
00520080917141341.0
008080916 2008 lv 00000 lav
020 a: 9789984828107
035 a: (LB) 1011483
040 a: LBd: LB
041 a: lav
080##a: 349.2
1001#a: Rācenāja, Ņina
245 a: Darba meklētāja rokasgrāmatac: Ņina Rācenāja
260 a: Rīgab: Turībac: 2008
300 a: 78 lpp.
440 a: Uzņēmējdarbības bibliotēka; 55
695##a: Darbs
695##a: Personāls
990##a: 349.2

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Anotācija
Grāmatas mērķis ir vienkāršā un saprotamā valodā izklāstīt būtiskākos jautājumus, kas saistīti ar darba tiesisko attiecību nodibināšana starp darbinieku un darba devēju. Grāmata ir sastādīta tā, lai darbinieks īsā laikā varētu iegūt informāciju, kas konkrētajā gadījumā ir nepieciešama un svarīga. Šeit apkopoti jautājumi, kas saistīti ar darba meklēšanu, darba līguma noslēgšanu, uzteikuma pamatiem, darbinieka aizsardzību u. c.
Grāmatā atrodama vērtīga informācija gan darba meklētājiem, gan darba tiesiskajās attiecībās jau iesaistītām personām, gan arī tiem, kuri vēlas gūt papildus zināšanas par savu tiesību un pienākumu realizāciju. Kā mācību palīglīdzekli šo darbu var izmantot studenti, apgūstot Darba tiesību jautājumus.
Tā var kalpot arī par vērtīgu informatīvo avotu uzņēmumu personāla atlases speciālistiem, publiskās pārvaldes un sabiedrisko attiecību speciālistiem, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu vadītājiem, kuru ikdienas darbs ir tieši saistīts ar savā pakļautībā esošo darbinieku darba organizāciju.
Grāmatā autore apkopojusi datus, kas ir spēkā grāmatas izdošanas brīdī. Likumi un saistošie noteikumi no likumdevēju puses laika gaitā tiek grozīti un papildināti ar jaunām normām, tādēļ sabiedrībai ir jāseko līdzi šīm izmaiņām. Tas tiek darīts, lai likumi atbilstu gan valsts, gan arī sabiedrības interesēm, jo valsts esam mēs paši. Likumu mērķis un nozīme paliek nemainīga, lai katrs no mums zinātu savas tiesības un pienākumus un spētu aizstāvēt savas likumiskās un tiesiskās intereses.

Saturs
I nodaļa. Darba meklēšana un brīvās darba vietas
1.1. Kā un kur meklēt
1.2. Brīvās darba vietas
II nodaļa. CV un Pavadvēstules sagatavošana
2.1. Curriculum Vitae (CV) jeb profesionālās darbības un izglītības apraksts
2.2. Pavadvēstule
III nodaļa. Intervija un darba attiecību nodibināšana
3.1. Intervijas nozīme
3.2. Biežāk uzdotie darba devēja jautājumi un iespējamās atbildes
IV nodaļa. Nepieciešamie dokumenti darba līguma sagatavošanai
V nodaļa. Darba līgums
5.1. Darba līguma noslēgšanas kārtība
5.2. Darba līguma saturs
5.3. Darba līguma termiņš
VI nodaļa. Pārbaudes laiks
VII nodaļa. Būtisku nosacījumu grozīšana darba līgumā
VIII nodaļa. Darbinieka tiesības, pienākumi un atbildība
8.1. Darbinieka tiesības
8.1.1. Tiesības uz darba samaksu
8.1.2. Piemaksas pie darba algas
8.1.3. Darba laiks un atpūtas laiks
8.1.4. Darbinieka drošība un darba aizsardzība
8.1.5. Blakusdarbs, profesionālā apmācība, kvalifikācijas celšana
8.2. Darbinieka pienākumi
8.3. Darbinieka atbildība
IX nodaļa. Darba attiecību izbeigšana un darba līguma laušana
9.1. Darbinieka uzteikums
9.2. Darba devēja uzteikums
X nodaļa. Darbinieka aizsardzība pēc darba līguma pārtraukšanas
10.1. Atlaišanas pabalsts
10.2. Prasības celšana tiesā. Darba devēja uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu
10.3. Darba devēja pienākumi, atlaižot darbinieku no darba
10.3.1. Darbiniekam pienākošos naudas summu izmaksa
10.3.2. Izziņa par darbu un citi dokumenti
10.4. Citas darbinieka tiesības

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки