Oписание

Leader00861nam a22003367i 4500
0011004970
003LB
00520031112175625.0
008031008s2003 lv lav
020 a: 9984226700
040 a: LB
041 a: lav
080 a: 32
080 a: 34
1001 a: Catlaks, Guntars
24510a: Politika un tiesībasb: eksperimentāla mācību grāmatac: Guntars Catlaks, Jānis Ikstens
260 a: Rīgab: Zvaigzne ABCc: 2003
300 a: 216 lpp.
504 a: Bibliogr.: 216. lpp.
651 0a: Latvija
695 a: Politika
695 a: Tiesības
695 a: Valsts tiesības
695 a: Pašvaldības
695 a: Masu mēdiji
7001 a: Ikstens, Jānis
941 b: 2007-12-14T14:35:57c: 1
990 a: 32
996 a: BL

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 32 На полке Можно заказать

Аннотация


1. POLITIKA. VARA
62. VALSTS
9
2.1. Valsts definicija. Valsts pazīmes
9
2.1.1. Nācija, pilsoņi, pilsonība
10
2.1.2. Latvijas valsts izveidošanās
11
2.1.3. Latvijas valsts simboli
13
2.1.4. Latvijas Republikas pilsonība
13
2.2. Konstitūcija
15
2.2.1. Konstitūciju nozīme politikā
16
2.2.2. Latvijas Republikas Satversme
16
2.3. Federatīvas un unitāras valstis
183. POLITISKIE REŽĪMI
20
3.1. Politiskā režīma jēdziens
20
3.2. Antīkā režīmu klasifikācija
21
3.3. Autoritārisms, totalitārisms un demokrātija
224. POLITISKO REŽĪMU NOMAIŅAS FORMAS
26
4.1. Revolūcija un evolūcija
26
4.2. Politiskie režimi Latvijas vēsturē. Pāreja uz demokrātiju Latvijā
285. POLITISKĀS IDEOLOĢIJAS
31
5.1. Antīko domātāju Platona un Aristoteļa uzskati par politiku
32
5.2. Liberālisms
34
5.3. Konservatīvisms
36
5.4. Sociālisms
37
5.4.1. Marksisms
38
5-4.2. Sociāldemokrātija
39
5.5. Fašisms
40
5.6. "Jaunie kreisie"
42
5.7. "Jaunie labējie"
43
5.8. Ideoloģijas mūsdienu Latvijā
446. SABIEDRĪBAS STRATIFIKĀCIJA
47
6.1. Stratifikācijas shēmas
47
6.2. Sociālā stratifikācija Latvijā
497. POLITISKĀ KULTŪRA
52
7.1. Demokrātiskas politiskās kultūras iezīmes
52
7.2. Politiskā kultūra Latvijā
538. POLITISKĀ LĪDZDALĪBA. PILSONISKĀ SABIEDRĪBA
56
8.1. Politiskās līdzdalības veidi un nozīme
56
8.2. Interešu grupas
57
8.3. Sabiedriskās kustības
59
8.4. Pilsoniskā nepakļaušanās
60
8.5. Politiskā līdzdalība Latvijā
619. POLITISKĀS PARTIJAS
64
9.1. Partiju veidošanās
65
9.2. Partiju finansēšana
67
9.3. Partiju sistēma
68
9.4. Politiskās partijas Latvijā
6910. VĒLĒŠANU SISTĒMAS
74
10.1 Mažoritārās sistēmas
75
10.2. Proporcionālās sistēmas
76
10.3. Jauktā sistēma
76
10.4. Vēlēšanu sistēma Latvijā
7711. LIKUMDEVĒJVARA
80
11.1. Varas dalīšana
80
11.2. Likumdevējvaras definīcija un funkcijas
82
11.3. Latvijas Republikas parlaments - Saeima
8412. IZPILDVARA
89
12.1. Izpildvaras definīcija un funkcijas
89
12.2. Parlamentārisms un prezidentālisms
91
12.2.1. Parlamentārisms
91
12.2.2. Prezidentālisms
93
12.2.3. Kāpēc pastāv viena vai otra sistēma?
95
12.2.4. Jauktās sistēmas
96
12.3. Izpildvaras institūcijas Latvijā
97
12.3.1. Valsts prezidents
97
12.3.2. Ministru kabinets
9813. BIROKRĀTIJA
101
13.1. Birokrātijas loma valsts pārvaldē
101
13.2. Ierēdniecība Latvijā
104
13.2.1. Ministrijas
104
13.2.2. Citas institūcijas
10614. TIESU VARA
108
14.1. Tiesu varas nozime
108
14.1.1. Tiesu sistēma
109
14.1.2. Tiesas process
110
14.2. Latvijas tiesu sistēma
111
14.2.1. Tiesu līmeņi
111
14.2.2. Satversmes tiesa
11215. TIESĪBAS
114
15.1. Tiesibu vēsture un teorija
114
15.2. Tiesibu jomas
117
15.2.1. Krimināltiesības
118
15.2.2. Civiltiesības
119
15.2.3. Administratīvās tiesības
120
15.2.4. Darba tiesības un sociālās tiesības
120
15.2.5. Cilvēktiesības
12116. PAŠVALDĪBAS
124
16.1. Pašvaldību darbības principi
124
16.1.1. Pašvaldību modeļi un darbības pamatprincipi
125
16.1.2. Funkciju sadale starp valsti un pašvaldībām
127
16.1.3. Pašvaldību formas
128
16.1.4. Attīstības tendences
128
16 2. Pašvaldības Latvijā
129
16.2.1. Pašvaldību funkcijas un resursi
129
16.2.2. Pašvaldību institūcijas
131
16.2.3. Administratīvi teritoriālā reforma
13217. MASU SAZIŅAS LĪDZEKĻI
135
17.1. Informācijas loma mūsdienu sabiedrībā un masu saziņas līdzekļu funkcijas
135
17.1.1. Informācijas sabiedrība
136
17.1.2. Kas ir ziņas?
137
17.1.3. Masu saziņas līdzekļi un reklāma
138
17.1.4. Masu saziņas līdzekļi un politika
139
17.1.5. Cenzūra
141
17.1.6. Sabiedriskā televīzija un radio
142
17.2. Masu saziņas līdzekļi Latvijā
14318. VALDĪBAS POLITIKAS JOMAS
147
18 1. Ekonomiskā politika
148
18.1.1. Saimniecisko darbību regulējošā likumdošana
151
18.1.2. Monetārā politika
151
18.1.3. Monopoldarbības uzraudzība
152
18.1.4. Valsts sektors ekonomikā
153
18.1.5. Valsts budžets un nodokļi
153
18.2. Sociālā politika
155
18.3. Drošības politika
15819. STARPTAUTISKĀ POLITIKA
162
19.1. Starptautisko attiecību jēdziens
162
19.1.1. Starptautiskā politika
163
19.1.2. Starptautiskās tiesības
163
19.1.3. Starptautisko attiecību teorijas
164
19.1.4. Starptautiskās politikas mērķi un līdzekļi
165
19.2. Ārpolitika un diplomātija
166
19.3. Starptautiskās organizācijas
169
19.3.1. Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO)
170
19.3.2. Ziemeļatlanīijas līguma organizācija (NATO)
171
19.3.3. Eiropas drošības un sadarbības organizācija (EDSO)
172
19.3.4. Eiropas Savienība (ES)
172
19.4. Latvijas ārpolitika
173PIELIKUMI
176
Latvijas Republikas Satversme
176
Vispārējā cilvēktiesību deklarācija
184
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvibu aizsardzības konvencija
189
Eiropas harta par vietējo pašvaldību
202
Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūra
208
Eiropas Savienības likumdošanas procedūra
209
Amerikas Savienoto Valstu valsts iekārta
210
Lielbritānijas valsts iekārta
211
Personu un jēdzienu alfabētiskais rādītājs
212
Papildu resursi
216

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки