Oписание

Leader02801nam a2200649 i 4500
0011015369
003LB
00520210602141227.0
008210602s2021 lv 000 0 lav
020 a: 9789934204791q: iesiets
035 a: (LV-JeLLU) LNC04-001045171
040 a: LV-JeLLUd: LBb: lave: rda
080 a: 930.85
08001a: 008
24500a: Latvijas Kultūras vēsturec: sastādītājs Ojārs Spārītis ; autori Zane Balčus, Dainis Bērziņš, Eva Eglāja-Kristsone, Pauls Daija, Eduards Dorofejevs [un vēl 18 autori] ; mākslinieciskā redaktore Raimonda Strode ; Ingus Feldmaņa grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskie redaktori Jana Dreimane [un vēl 8 redaktori] ; literārā redaktore Sandra Skuja.
264 1a: Rīgab: Jumavac: [2021]
264 3c: ©2021
300 a: 751 lpp.b: ilustrācijas, faksimili, portretic: 25 cm
336 a: tekstsb: txt
336 a: attēlsb: sti
337 a: tiešuztveres videb: n
338 a: sējumsb: nc
500 a: Autori arī: Jana Dreimane, Jānis Krastiņš, Lidija Leikuma, Lilija Limane, Agnese Logina, Gatis Ozoliņš, Edīte Parute, Silvija Radzobe, Zane Radzobe, Jānis Siliņš, Ojārs Spārītis, Edvarda Šmite, Andris Šnē, Līga Ulberte, Maira Valtere, Pēteris Vanags, Viesturs Zanders, Ingrīda Zemzare.
651 4a: Latvijax: Kultūras vēsture
7001 a: Spārītis, Ojārsd: 1955-4: aut4: com4: auie: Autorse: Sastādītājse: Ievada u.tml. autors
7001 a: Balčus, Zaned: 1979-4: aute: Autors
7001 a: Bērziņš, Dainisd: 1967-4: aute: Autors
7001 a: Eglāja-Kristsone, Evad: 1977-4: aute: Autors
7001 a: Daija, Paulsd: 1984-4: aute: Autors
7001 a: Dorofejevs, Eduardsd: 1983-4: aute: Autors
7001 a: Dreimane, Janad: 1972-4: aut4: edte: Autorse: Redaktors
7001 a: Krastiņš, Jānisd: 1943-4: aute: Autors
7001 a: Leikuma, Lidijad: 1954-4: aute: Autors
7001 a: Limane, Lilijad: 1953-4: aute: Autors
7201 a: Logina, Agnese.4: aut
7001 a: Ozoliņš, Gatisd: 1972-4: aute: Autors
7001 a: Parute, Edīte4: aute: Autors
7001 a: Radzobe, Silvijad: 1950-20204: aute: Autors
7001 a: Radzobe, Zaned: 1984-4: aute: Autors
7001 a: Siliņš, Jānisd: 1958-4: aute: Autors
7001 a: Šmite, Edvardad: 1937-4: aute: Autors
7001 a: Šnē, Andrisd: 1973-4: aute: Autors
7001 a: Ulberte, Līgad: 1972-4: aute: Autors
7001 a: Valtere, Mairad: 1976-4: aute: Autors
7001 a: Vanags, Pēterisd: 1962-4: aute: Autors
7001 a: Zanders, Viestursd: 1964-4: aute: Autors
7001 a: Zemzare, Ingrīdad: 1952-4: aute: Autors
7001 a: Strode, Raimondad: 1965-4: edte: Redaktors
7001 a: Feldmanis, Ingus4: bkde: Grāmatas dizaina autors
7001 a: Soboļeva, Liened: 1985-4: edte: Redaktors
7001 a: Skuja, Sandrad: 1962-4: edte: Redaktors
7102 a: Jumava (izdevniecība)4: pbl
996##a: BL

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 Uzziņu izdevumi - Vārdnīcas - На полке Можно заказать

Аннотация


Grāmata, kura veidota LMA profesora Dr. habil. art. Ojāra Spārīša virsvadībā kopā ar dažādu kultūras nozaru pētniekiem un profesionāļiem — mākslas zinātniece Dr. habil. art. Edvarda Šmite, Rīgas Tehniskās universitātes profesors Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš, teātra zinātniece Dr. philol., Dr. habil. art. Silvija Radzobe , muzikoloģe Dr. music. Ingrīda Zemzare un daudzi citi autori, vispusīgi aptver dažādas kultūras jomas Latvijā, dokumentējot Latvijas kultūras vēstures ainu daudzu gadsimtu garumā. Šī grāmata ir nozīmīgs notikums 21. gadsimta kultūrā Latvijā, jo kvalitatīvi un visaptveroši vēstīs par unikālo kultūrmantojumu Latvijā.

Grāmatā katrai kultūras nozarei ir veltīta atsevišķa nodaļa, bagātīgi iekļaujot arī pēdējās desmitgades aktuālās norises Latvijas kultūrā ar pārskatāmu, hronoloģiski izkārtotu notikumu tabulu, literatūras avotiem un bagātīgu vizuālo materiālu. Grāmata būs vērtīgs izziņas avots skolēniem, studentiem, kultūras cienītājiem un vēstures interesentiem Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī lielisks veids kā nodot tālāk jaunajai paaudzei šo nozīmīgo mantojumu. Grāmatas vizuālo materiālu kopumā veido vairāk nekā 1000 fotogrāfi jas.

Tieši kultūra bijusi tā, kas latviešiem ļāvusi saglabāt savu nacionālo identitāti, savu valodu, tieši kultūras jomas pārstāvošie cilvēki bija tie, kas piedalījās Latvijas valstiskuma idejas realizēšanā 20. gadsimta sākumā, tieši kultūras procesi 20. gadsimta beigās kļuva par dzinējspēku, kas ļāva Latvijas valstiskumu atjaunot.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки