Oписание

Leader09017nam a2201285 i 4500
0011015107
003LB
00520180919144733.0
008180919s2017 lv a 001 0dlav
020 a: 9789934851582q: iesiets
035 a: (LV-RiVB) LNC04-000872376
040 a: LV-RiVBb: lave: rdad: LV-RiLUAd: LV-RiLUBd: LV-RiJABd: LV-RiAUBd: LB
0411 a: lavb: engb: freb: gerh: lav
080 a: 94
24500a: Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstāc: autoru kolektīvs profesora T. Jundža zinātniskā vadībā ; konsultanti: Dr.hist. Daina Bleiere, Dr.habil.hist. Inesis Feldmanis, Mg.iur. Māris Lejnieks [un vēl 3 konsultanti] ; recenzenti: Dr.hist. Andrejs Plakans, Dr.iur. Aivars Endziņš ; literārā redaktore Anita Rudziša ; bibliogrāfes: Dagnija Ivbule, Inguna Mīlgrāve ; kopsavilkuma tulki: Eduards Bruno Deksnis, Egita Proveja.
264 1a: Rīgab: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrsc: 2017
264 3a: [Jelgava]b: Jelgavas tipogrāfija
264 4c: ©2017
300 a: 471 lpp.b: faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulasc: 25 cm
336 a: tekstsb: txt
336 a: attēlsb: sti
337 a: tiešuztveres videb: n
338 a: sējumsb: nc
500 a: Ziņas par autoriem: [453.]-456. lpp.
500 a: Konsultanti arī: Dr.iur. Sanita Osipova, Dr.iur. Anita Rodiņa, Viktors Šadinovs.
504 a: Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [457.]-468. lpp.
5050 a: Ievads / Tālavs Jundzis. I NEPĀRTRAUKTĪBAS DOKTRĪNA UN BALTIJAS VALSTIS. Valsts turpināšanās starptautisko tiesību teorijā un praksē / Ineta Ziemele. Baltijas valstu valstiskā nepārtrauktība / Jānis Pleps. Valstu nepārtrauktība un starptautiskā atbildība: Latvijas prasījuma tiesības par PSRS veiktajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem / Edmunds Broks. II LATVIJAS VALSTS NEPĀRTRAUKTĪBA OKUPĀCIJAS GADOS. Bruņotā pretošanās padomju un nacistiskajai okupācijai (1940-1957) / Zigmārs Turčinskis. Nevardarbīgā pretošanās padomju un nacistiskajam režīmam Latvijā (1940-1986) / Tālavs Jundzis. Baltijas valstu jautājums starptautiskajā kontekstā / Antonijs Zunda. Latvijas Republikas diplomātiskais dienests - Latvijas de iure pastāvēšanas apliecinājums (1940-1991) / Ainārs Lerhis. Latviešu trimdas loma valsts neatkarības idejas uzturēšanā (1945-1991) / Eduards Bruno Deksnis, Kristīne Beķere. Nepārtrauktības doktrīna Latvijas neatkarības atgūšanā (1986-1991) / Tālavs Jundzis. III NEPĀRTRAUKTĪBAS DOKTRĪNAS ĪSTENOŠANĀS PĒC NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS. Latvijas Republikas 1922. gada Satversmes atjaunošana / Gunārs Kusiņš. Latvijas pilsoņu kopuma atjaunošana / Artūrs Kučs. Latvijas valsts robežu noteikšana / Jānis Pleps. Tiesu varas nepārtrauktība Latvijas Republikā. Priekšnoteikumi un nepieciešamība / Jānis Lazdiņš. Īpašuma denacionalizācija Latvijas Republikā / Jānis Lazdiņš. Latvijas Republikas starptautiskās līgumsaistības / Ineta Ziemele. Latvijas un citu Baltijas valstu juridiskās nepārtrauktības jautājums starptautiskajās organizācijās / Artūrs Kučs. Nepārtrauktības doktrīna sarunās par Krievijas karaspēka izvešanu no Latvijas (1992-1994) / Tālavs Jundzis.
520 a: Latvijas valsts nepārtrauktība (kontinuitāte) ir viens no bieži lietotiem jēdzieniem, kura saturs nereti ir dažādi interpretēts un saprasts. Pirmo reizi lasītājiem piedāvāta plaša kompleksa pētījuma rezultātā tapusi monogrāfija par valstu nepārtrauktības juridiskajiem aspektiem un to izpausmi Latvijas un pārējo Baltijas valstu vēsturē un mūsdienās. Grāmatas 12 autori ir pazīstami Latvijas juristi un vēsturnieki.
54108a: Dāvinātājs: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs5: LAB MB
546 a: Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu, franču un vācu valodā.
56108a: 12. Saeimas priekšsēdētājas I.Mūrnieces veltījuma ieraksts Misiņa bibliotēkai, Valsts prezidenta R.Vējoņa, LU rektora I.Muižnieka, politologa E.Levita un krājuma visu autoru autogrāfi.5: LAB MB
651 2a: Latvija9: lav
651 2a: Baltija9: lav
651 0a: Latviax: International status
651 0a: Latviax: Politics and governmenty: 1991-
651 0a: Baltic Statesx: Foreign relationsy: 1991-
650 4a: Valsts pēctecībaz: Latvija
650 4a: Valsts pēctecībaz: Baltija
651 4a: Latvijax: Starptautiskais statuss
650 4a: Preambulas (tiesības)z: Latvija
650 4a: Pretošanās kustībasz: Latvija
650 4a: Nevardarbībaz: Latvija
651 4a: Latvijax: Politika un pārvaldey: 1991-
651 4a: Latvijax: Vēsturey: Padomju režīma periods, 1940-1991
651 4a: Latvijax: Vēsturey: Otrās brīvvalsts periods, 1991-
651 4a: Baltijax: Starptautiskās attiecībasy: 20. gs
651 4a: Baltijax: Vēsturey: 20. gs
7001 a: Jundzis, Tālavsd: 1951-4: pbd4: auie: Atbildīgais par izdevumue: Ievada u.tml. autors
7001 a: Bleiere, Dainad: 1949-4: csle: Konsultants
7001 a: Feldmanis, Inesisd: 1949-4: csle: Konsultants
7001 a: Lejnieks, Mārisd: 1969-4: csle: Konsultants
7001 a: Osipova, Sanitad: 1968-4: csle: Konsultants
7001 a: Rodiņa, Anitad: 1974-4: csle: Konsultants
7001 a: Šadinovs, Viktorsd: 1952-4: csle: Konsultants
7001 a: Plakans, Andrejsd: 1940-4: csle: Konsultants
7001 a: Endziņš, Aivarsd: 1940-4: csle: Konsultants
7001 a: Rudziša, Anitad: 1960-4: edte: Redaktors
7001 a: Ivbule, Dagnijad: 1953-4: clbe: Līdzstrādnieks
7001 a: Mīlgrāve, Ingunad: 1962-4: clbe: Līdzstrādnieks
7001 a: Deksnis, Eduards Brunod: 1947-4: trle: Tulkotājs
7001 a: Proveja, Egitad: 1975-4: trle: Tulkotājs
70012a: Ziemele, Inetad: 1970-4: aute: Autorst: Valsts turpināšanās starptautisko tiesību teorijā un praksē.
70012a: Pleps, Jānisd: 1982-4: aute: Autorst: Baltijas valstu valstiskā nepārtrauktība.
70012a: Broks, Edmundsd: 1981-4: aute: Autorst: Valstu nepārtrauktība un starptautiskā atbildība: Latvijas prasījuma tiesības par PSRS veiktajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem.
70012a: Turčinskis, Zigmārsd: 1974-4: aute: Autorst: Bruņotā pretošanās padomju un nacistiskajai okupācijai (1940-1957).
70012a: Jundzis, Tālavsd: 1951-4: aute: Autorst: Nevardarbīgā pretošanās padomju un nacistiskajam režīmam Latvijā (1940-1986).
70012a: Zunda, Antonijsd: 1947-4: aute: Autorst: Baltijas valstu jautājums starptautiskajā kontekstā.
70012a: Lerhis, Ainārsd: 1966-4: aute: Autorst: Latvijas Republikas diplomātiskais dienests - Latvijas de iure pastāvēšanas apliecinājums (1940-1991).
70012a: Deksnis, Eduards Brunod: 1947-4: aute: Autorst: Latviešu trimdas loma valsts neatkarības idejas uzturēšanā (1945-1991).
70012a: Beķere, Kristīned: 1984-4: aute: Autorst: Latviešu trimdas loma valsts neatkarības idejas uzturēšanā (1945-1991).
70012a: Jundzis, Tālavsd: 1951-4: aute: Autorst: Nepārtrauktības doktrīna Latvijas neatkarības atgūšanā (1986-1991).
70012a: Kusiņš, Gunārsd: 1963-4: aute: Autorst: Latvijas Republikas 1922. gada Satversmes atjaunošana.
70012a: Kučs, Artūrsd: 1975-4: aute: Autorst: Latvijas pilsoņu kopuma atjaunošana.
70012a: Pleps, Jānisd: 1982-4: aute: Autorst: Latvijas valsts robežu noteikšana.
70012a: Lazdiņš, Jānisd: 1966-4: aute: Autorst: Tiesu varas nepārtrauktība Latvijas Republikā. Priekšnoteikumi un nepieciešamība.
70012a: Lazdiņš, Jānisd: 1966-4: aute: Autorst: Īpašuma denacionalizācija Latvijas Republikā.
70012a: Ziemele, Inetad: 1970-4: aute: Autorst: Latvijas Republikas starptautiskās līgumsaistības.
70012a: Kučs, Artūrsd: 1975-4: aute: Autorst: Latvijas un citu Baltijas valstu juridiskās nepārtrauktības jautājums starptautiskajās organizācijās.
70012a: Jundzis, Tālavsd: 1951-4: aute: Autorst: Nepārtrauktības doktrīna sarunās par Krievijas karaspēka izvešanu no Latvijas (1992-1994).
7102 a: Latvijas Zinātņu akadēmija.b: Baltijas stratēģisko pētījumu centrs4: pbl
856424: N
85642y: Satura rādītājs4: N
90203a: jr
904 a: 2017b: 12c: Mf: 12-1
996##a: BL

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 94 На полке Можно заказать

Аннотация


Latvijas valsts nepārtrauktība (kontinuitāte) ir viens no bieži lietotiem jēdzieniem, kura saturs nereti ir dažādi interpretēts un saprasts. Pirmo reizi lasītājiem piedāvāta plaša kompleksa pētījuma rezultātā tapusi monogrāfija par valstu nepārtrauktības juridiskajiem aspektiem un to izpausmi Latvijas un pārējo Baltijas valstu vēsturē un mūsdienās. Grāmatas 12 autori ir pazīstami Latvijas juristi un vēsturnieki.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки