Oписание

Leader03521nam a2200913 a 4500
0011014006
003LB
00520140519112633.0
008140519s2013 lv abd b 001 0 lav d
020 a: 9789934811494 (1)
020 a: 9789934837333 (2)
020 a: 9789934837340 (3)
020 a: 9789934837357 (4)
035 a: (LV-RiVB) LNC04-000704942
040 a: LV-RiVBd: LB
0410 a: lavb: engf: eng
072 7a: B502: agrissc
080 a: 94x: (=174)x: (082)
080 a: 94(474.3)x: (082)
08002a: 908x: (474.3)x: (082)
08002a: 94(474.3)x: (082)
08002a: 39x: (474.3)x: (082)
08002a: 316.7x: (474.3)x: (082)
08001a: 947.43(082)
08001a: 39(=174)(082)
08001a: 930.85(474.3)(082)
24500a: Latvieši un Latvijab: akadēmiskie rakstic: [galvenais redaktors Jānis Stradiņš] ; atbildīgie redaktori: Ilga Jansone, Andrejs Vasks.
260 a: Rīgab: Latvijas Zinātņu akadēmijac: c2013f: Jelgavas tipogrāfija
300 a: 4 sēj.b: il., diagr., kartes, tab.c: 25 cm.
500 a: "Izdevums sagatavots un publicēts Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" ietvaros Latvijas Ziņātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrā prof. Tālava Jundža vadībā (asistente Kristīne Beķere)"--Titlp. otrā pusē.
504 a: Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs.
5050 a: 1. sēj. Latvieši -- 2. sēj. Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts - izcīnītā un zaudētā -- 3. sēj. Atjaunotā Latvijas valsts -- 4. sēj. Latvijas kultūra, izglītība, zinātne.
546 a: Teksts latviešu valodā, satura rādītājs arī angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
650 4a: Balti (indoeiropiešu tauta)z: Latvijax: Vēsture
650 4a: Latvieši
650 4a: Latviešix: Vēsture
651 4a: Latvijax: Vēsture
651 4a: Latvijax: Politika un pārvalde
651 4a: Latvijax: Kultūras vēsture
651 4a: Latvijax: Antikvitātes
651 2a: Latvija9: lav
7001 a: Stradiņš, Jānisd: 1933-4: edt4: lede: Redaktorse: Vadošais ... ; galvenais ...
7001 a: Jansone, Ilgad: 1958-4: edte: Redaktors
7001 a: Vasks, Andrejsd: 1947-4: edte: Redaktors
74002a: Latvieši.
74002a: Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts - izcīnītā un zaudētā.
74002a: Atjaunotā Latvijas valsts.
74002a: Latvijas kultūra, izglītība, zinātne.
90203a: GLV317

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 4 На полке Можно заказать
Izdevniecības daļa (SAKP) 01.1 4 На полке Можно заказать

Аннотация


„Latvieši un Latvija” 4 sējumos ir plašākais krājums par šo tēmu, kāds jebkad Latvijā izdots. Pirmais sējums apkopo un analizē no mūsdienu zinātnes viedokļa baltu tautu – latviešu senču valodu, folkloru, mitoloģiju un etnogrāfiju. Otrā sējuma autori aplūko Latvijas valstiskuma pirmos aizmetņus 9. gadsimtā, analizē latviešu nācijas un valsts veidošanās procesus. Uzmanība pievērsta Latvijas valsts pastāvēšanas problēmām un divu okupāciju nodarītajam ļaunumam. Trešajā sējumā no dažādiem aspektiem analizēta atjaunotā Latvijas valsts tās pastāvēšanas nepilnajā gadsimta ceturksnī. Ceturtais sējums veltīts latviešu izglītības, zinātnes un kultūras procesu analīzei un to mijiedarbībai ar citu tautu kultūrām. Rakstu autori ir Latvijas vadošie zinātnieki un speciālisti. Krājumā izmantotas jaunākās arheoloģiskās liecības, nepublicēti arhīvu un krātuvju materiāli, kā arī latviešu un ārzemju autoru jaunākās publikācijas. To ilustrē vairāki simti fotogrāfiju, no kurām daudzas publicētas pirmoreiz. Krājums domāts lasītājiem Latvijā un ārzemēs, lai kompakti un objektīvi iepazītu latviešus un Latviju. Tas ļauj iedziļināties arī daudzās specifiskās un nozīmīgās nacionālās identitātes niansēs.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки