Oписание

Čakste, Konstantīns, 1901-1945.  Civiltiesības : lekcijas, raksti / Konstantīns Čakste. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 355, [1] lpp. - Ietver bibliogr. (zemsvītras piezīmēs).
        ISBN 9789934017995.
        Civiltiesības - Mācību līdzekļi.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Grāmata “Civiltiesības” būs noderīga visiem civiltiesību, kā arī tiesību vēstures interesentiem. Tā sagatavota, pieminot ievērojamā latviešu jurista un sabiedriskā darbinieka Konstantīna Čakstes (1901–1945) 110. dzimšanas dienu.
Grāmatas I daļa sastāv no līdz šim nepublicētām Konstantīna Čakstes lekcijām, kas nolasītas Latvijas Universitātē laikā no 1937. gada 22. septembra līdz 1938. gada 4. maijam. Lekcijas veltītas galvenokārt Latvijas Civillikuma normu skaidrošanai. Šis Civillikums, kura izstrādāšanā aktīvi piedalījās Konstantīns Čakste, stājās spēkā 1938. gadā.
Savukārt grāmatas II daļā ievietotas Konstantīna Čakstes atsevišķiem civiltiesību jautājumiem veltītas publikācijas. Ievērojamākās no tām – “Nama sadalīšana dzīvokļos”, “Motorizēto satiksmes līdzekļu īpašnieku atbildības problēma Latvijas un ārzemju civiltiesībās” un habilitācijas disertācija “Nomaksas pirkums Latvijā un ārzemēs”.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки