Oписание

Jarkina, Viktorija.  Franšīze teorijā un praksē : komerclikuma franšīzes līguma nodaļas komentāri / Viktorija Jarkina. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2009. - 216 lpp. - Ietver bibliogr. (208.-216. lpp.). - "Eversheds Bitāns" -- Uz vāka.
        ISBN 9789984840086.
        Komercpilnvarojums (mazumtirdzniecība) - Tiesības un likumdošana.
        Franšīze.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Franšīze teorijā un praksē. Komerclikuma franšīzes līguma nodaļas komentāri. Ar 2010.gada 1.janvāri stājas spēkā Komerclikuma D daļa "Komercdarījumi", kurā līdztekus citiem komercdarījumiem regulēts arī franšīzes līgums. Tādēļ jo īpaši nozīmīga un aktuāla ir Viktorijas Jarkinas grāmata, kurā autore analizē franšīzi kā tiesību kopumu, kuru franšīzes devējs par atlīdzību piešķir franšīzes ņēmējam. Grāmatā detalizēti izvērtēts franšīzes regulējums ne tikai Eiropas Savienības tiesībās, bet arī Eiropas Savienības dalībvalstīs, Ziemeļamerikā un citviet pasaulē. Autore aplūko franšīzes līgumu, kas ir franšīzes dibināšanas tiesiskais pamats, analizē franšīzes līguma vietu civiltiesisko līgumu sistēmā, vērtē praksē sastopamos franšīzes līguma veidus, izsmeļoši apraksta franšīzes līguma dalībnieku tiesības un pienākumus, kā arī komentē franšīzes līguma normatīvo regulējumu Komerclikumā. Monogrāfija domāta tiesību zinātņu bakalaura, maģistra un doktora programmu studentiem, tiesnešiem, advokātiem, praktizējošiem juristiem un komersantiem, kā arī ikvienam citam interesentam.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки