Oписание

Rozenfelds, Jānis.  Intelektuālais īpašums / Jānis Rozenfelds ; autora redakcijā. - 2., labotais un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 272 lpp. - Ietver bibliogrāfiju un alf. rād. ([265.]-272. lpp.).
        ISBN 9789984408316.
        Intelektuālais īpašums. Intelektuālais īpašums - Latvija.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Apgāds Zvaigzne ABC  laidis klajā Jāņa Rozenfelda grāmatas Intelektuālais īpašums otro, laboto un papildināto izdevumu (272 lpp.). Grāmatas “Intelektuālais īpašums” autors Jānis Rozenfelds  ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētais profesors, tiesību zinātņu doktors,  ir publicējis vairākas grāmatas un daudzus desmitus zinātnisko  rakstu  civiltiesībās. Autora praktiskā darba pieredzi apliecina tas, ka J. Rozenfelds ir zvērināts advokāts un  strādā zvērinātu advokātu birojā “Rozenfelds un partneri”. Latvijas lasītājiem jau ir pazīstamais, iepriekš Apgāda Zvaigzne ABC izdotais  Jāņa Rozenfelda  darbs “Intelektuālais īpašums”.   Salīdzinoši neilgajā laika periodā, kas pagājis kopš pirmās grāmatas izdošanas brīža, daudzi intelektuālā īpašuma un tā tiesiskā regulējuma aspekti  saskārušies ar  pārmaiņām.

Kā norāda grāmatas autors J. Rozenfelds, ir jāņem vērā tāda intelektuālā īpašuma   pazīme kā dinamisms. “Intelektuālā īpašuma koncepcija mainās un attīstās nesalīdzināmi ātrāk nekā klasiskā īpašuma koncepcija. Dažādās valstīs pastāv pilnīgi atšķirīga izpratne gan par intelektuālā īpašuma objektiem, gan par intelektuālā īpašuma tiesību saturu. Turklāt, atbilstoši tam, kā attīstās zinātne, tehnoloģija un ekonomika kopumā, arī priekšstati par intelektuālā īpašuma lietošanas sfēru nepārtraukti paplašinās, “ uzsver J. Rozenfelds.   

“Intelektuālais īpašums” ir nozīmīga grāmata Latvijas sabiedrības tiesiskajā izglītošanā, jo izpratne par intelektuālā īpašuma jēdzienu, intelektuālā īpašuma daudzveidību, kā arī par tā tiesisko aizsardzību  joprojām  jāatzīst par  nepilnīgāku, salīdzinot ar izpratni par īpašuma klasiskajā izpratnē un tā aizsardzību. “Intelektuālais īpašums ir īpašuma tiesību paveids, kas regulē tiesības uz bezķermeniskām lietām – garīgas darbības produktiem, piešķirot īpašniekam monopoltiesības uz šiem garīgās darbības produktiem, kā arī nosaka šo monopoltiesību robežas,” grāmatas pirmajā nodaļā “Intelektuālā īpašuma veidi” norāda J. Rozenfelds, akcentējot to, ka intelektuālo īpašumu var raksturot arī kā tiesības uz lietām, kuras rodas cilvēka intelektuālās darbības rezultātā.

Grāmatā  “Intelektuālais īpašums” aplūkotas tādas tēmas kā autortiesības; datu bāzes; tiesības uz patentu; dizainparaugi; augu šķirņu aizsardzība; preču zīmes; ģeogrāfiskas izcelsmes norādes; tirdzniecības vārdi un tirdzniecības noslēpumi; adreses jeb mājas vārdi (domain names) u.c. Gan tiesību zinātņu studentiem, gan intelektuālā īpašuma tiesiskā regulējuma jomā strādājošajiem juristiem īpaši interesantas un noderīgas būs grāmatas nodaļas “Līguma par pievienošanos Eiropas Savienībai” ietekme uz rūpnieciskajām tiesībām” un “Intelektuālā īpašuma aizsardzības procesa īpatnības”. Grāmatu papildina alfabētiskais rādītājs.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки