Oписание

Leibus, Inguna.  Individuālā uzņēmēja grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2006. - 192 lpp. - Bibliogr.: 160. lpp.
        ISBN 9984978931.
        Grāmatvedība. Nodokļi.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 657 На полке Можно заказать

Аннотация


Daudzās tautsaimniecības jomās saimniecisko un profesionālo darbību veic individuālie komersanti, pašnodarbinātas personas, amatnieki, zemnieki, zvejnieki, kļūstot par nodokļu maksātājiem. Katram nodokļu maksātājam pašam jāprot pareizi aprēķināt nodokļus un uzskaitīt savus ieņēmumus un izmaksas. Ingunas Leibus grāmata ir kā rokasgrāmata, kas iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksātājiem sniedz nepieciešamās zināšanas, kā no savas saimnieciskās darbības uzskaitīt ar nodokļiem apliekamās summas un aprēķināt nodokļus, kā aizpildīt nodokļu deklarācijas, kā kārtot grāmatvedību, kādi attaisnojuma dokumenti ir pamatojums ieņēmumu un izmaksu atzīšanai. Grāmatā individuālie uzņēmēji var izlasīt savas darbības tiesiskā pamatojuma skaidrojumu, grāmatvedībai izvirzītās prasības un galvenās vienkāršā un divkāršā ieraksta grāmatvedību atšķirības. Uzņēmējs vai viņa grāmatvedis šeit atradīs arī atbildes tad, ja nepieciešams pāriet no vienkāršā ieraksta grāmatvedības uz divkāršā ieraksta grāmatvedību vai jāgatavo gada pārskats un jāaprēķina iedzīvotāja ienākuma nodoklis tiem uzņēmējiem, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā. Nodaļas to satura labākai izpratnei un praktisko iemaņu ieguvei papildinātas ar paskaidrojošiem piemēriem un grāmatas beigās pievienotiem pielikumiem ar nodokļu deklarāciju, pārskatu un grāmatvedības reģistru paraugiem. Šī grāmata ir nozīmīgs ieguldījums vienkāršās grāmatvedības kārtošanas un organizēšanas skaidrošanai. To var izmantot gan tie, kam šāda grāmatvedība jākārto, gan tie, kam tā jāpārbauda, kā arī tie, kas sniedz konsultācijas vai māca vienkāršā ieraksta grāmatvedību.
 
Grāmatas saturs:

 •  Individuālo uzņēmēju saimnieciskās darbības tiesiskais pamats.
Individuālās uzņēmējdarbības formas un to izplatība Latvijā.
Individuālā komersanta darbība.
Individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības darbība.
Individuālais darbs vai cita veida saimnieciskā darbība.
 •  GRĀMATVEDĪBAS KĀRTOŠANA UN ORGANIZĀCIJA.
Prasības grāmatvedībai.
Vienkāršā ieraksta un divkāršā ieraksta sistēma grāmatvedībā.
Grāmatvedības apraksts jeb grāmatvedības organizācijas dokumenti.
Grāmatvedības dokumenti, reģistri un pārskati.
 •  Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite.
Saimnieciskās darbības uzskaites kārtība.
Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls.
Ar saimniecisko darbību saistītie ieņēmumi un izdevumi.
Naudas līdzekļu uzskaite.
 •  NODOKĻU APRĒĶINĀŠANA UN UZSKAITE.
Nodokļu maksātāja pienākumi, tiesības un atbildība.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Pievienotās vērtības nodoklis.
Nekustamā īpašuma nodoklis.
Dabas resursu nodoklis.
Akcīzes nodokļa atmaksa.
 •  GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES OBJEKTI.
Darba samaksa un sociālie maksājumi.
Prasības un saistības.
Krājumi.
Pamatlīdzekļi un citi ilgtermiņa ieguldījumi.
 •  INVENTARIZĀCIJA UN IENĀKUMU NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS APRĒĶINĀŠANA.
Inventarizācija.
Izdevumu precizēšana un ienākumu no saimnieciskās darbības aprēķināšana.
 •  Gada pārskats un ienākuma nodoklis, kārtojot divkāršā ieraksta grāmatvedību.
Kuriem individuālajiem uzņēmējiem jāgatavo gada pārskats?
Apliekamā ienākuma aprēķināšana.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avanss.
 •  PĀREJA UZ DIVKĀRŠĀ IERAKSTA GRĀMATVEDĪBU.
Sākuma bilances sagatavošana.
Uzskaite grāmatvedības kontos.
Pirmā finanšu pārskata sagatavošanas īpatnības.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки