Oписание

Ašmanis, Miķelis.  Politikas teorija / Miķelis Ašmanis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. - 216 lpp.
        ISBN 9984367177.
        Politika.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 32 На полке Можно заказать

Аннотация


1. nodaļa. POLITIKAS SATURS
10
Politikas būtība
10
Sociālšķiriskais un kopsabiedriskais politikā
12
Politikas objekts
13
Politikas struktūra
14
Politikas zemākais līmenis
16
Politikas subjekts
17
Politikas objektīvās robežas
18
Politikas subjektīvās robežas
19
Politikas efektivitāte
21
Politikas tipoloģija
23
Politikas formas
27
Politika kā cīņa un saskaņa
31
Politikas līdzekļi
32
Politikas cikls
35
Stratēģija un taktika
36
Politiskās vadības robežas
38
Sabiedrības politiskā sistēma
402. nodaļa. VARA
42
Varas būtība
42
Varas pamatveidi
43
Pakļaušanās un nepakļaušanās varai
45
Varas atzīšanas motivācija
47
Varas leģitimitāte
51
Varas funkcionēšanas efektivitāte
52
Politiskā vara
54
Politiskās varas vēsturiskās tendences
58
Varas koncentrācija un izkliede
59
Politiskās varas sociālā daba
613. nodaļa. POLITIKAS SUBJEKTI
65
Kas var būt politikas subjekts
66
Personība kā politikas subjekts
71
Personības politiskās aktivitātes
72
Personība politiskajā lauka
76
Politika attiecībā pret personību
80
Sociālās grupas kā politikas subjekti
84
Nācijas un etniskās grupas kā politikas subjekti
944. nodaļa. POLITISKIE INSTITŪTI
104
Pilsoniskā sabiedrība
106
Valsts izcelšanās un būtība
108
Valsts īpašības
111
Valsts varas struktūra
117
Valsts varas dalīšana
119
Valsts aparāts
122
Valdīšanas institucionālās formas
125
Valsts varas leģitimitāte
133
Pašdarbīgas organizācijas
134
Lobisms
141
Pašdarbīgo organizāciju sistēma
142
Politiskās partijas
143
Partiju tipoloģija
145
Partiju sistēmas
1505. nodaļa. POLITISKIE REŽĪMI
153
Demokrātija
155
Autoritārisms
162
Totalitārisms
166
Pārejas tipa sabiedrības politiskais režīms
1716. nodaļa. APZIŅA
178
Politiskā apziņa
179
Politikas izziņa
181
Izzinošās aktivitātes avots
182
Politikas izziņas funkcijas
183
Politikas izziņas veidi
185
Politikas izziņas aspekti
195
Politikas izziņas vēsturiskā tendence
196
Utopija politikas izziņā
199
Audzināšana
201
Politiskā audzināšana
203
Informācija
204

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки