Oписание

Rešina, Ganna.  Latvijas Republikas budžets: vakar, šodien, rīt / Ganna Rešina. - Rīga : Turība, 2003. - 261 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 36). - Bibliogr.: 259.-263. lpp.
        ISBN 9984609839.
        Budžets. Valsts finanses.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 336.12 На полке Можно заказать

Аннотация


Grāmatā pirmo reizi Latvijas vēsturē kompleksi aplūkotas mūsu valsts budžeta sistēmas veidošanās īpatnības un apstākļi, ieskaitot laika periodu līdz Pirmās Latvijas Republikas nodibināšanai, un mūsdienu budžeta darbība.

Izmantojot valsts ieņēmumu un izdevumu pārskatu, grāmatā parādīta ekonomisko uzskatu veidošanās par valsts budžeta vietu un lomu ekonomikā.

Darbā izmantotais skaitliskais materiāls par vairākiem gadiem atklāj Latvijas Republikas budžeta struktūru un sniedz uzziņas informāciju par valsts konsolidēto budžetu, valsts pamatbudžetu, valsts speciālo budžetu un pašvaldību budžetiem. Atsevišķa nodaļa ir veltīta Eiropas Savienības budžeta raksturojumam, veikta arī federālā un unitārā tipa budžetu sistēmu salīdzināšana.
Grāmata paredzēta studentiem, maģistrantiem un doktorantiem, kuri apgūst ekonomiku un uzņēmējdarbību, juridiskā profila studentiem un maģistrantiem, apgūstot finanšu tiesību un budžeta tiesību pamatus, kā arī valsts un pašvaldību pārvaldes institūciju darbiniekiem.

SATURS
Priekšvārds
1. nodaļa. Finanses un valsts pārvalde
1.1. Valsts finanses kā finanšu zinātnes disciplīna
1.2. Valsts lomas veidošanās ekonomikā
1.3. Budžeta un budžeta tiesību jēdziens
1.4. Valsts ieņēmumi un izdevumi
1.4.1. Baltijas guberņu ieņēmumu un izdevumu saraksts
1.4.2. Valsts pārvaldes uzdevumi Rīgā XX gadsimta sākumā

2. nodaļa. Nodokļu un budžeta sistēmas veidošanās priekšnoteikumi un apstākļi Latvijas Republikā
2.1. Attīstības periods no 1918. gada līdz 1930. gadam
2.2. Attīstības periods no 1930. gada līdz 1940. gadam
2.3. Attīstības periods no 1940. gada līdz 1988. gadam

3. nodaļa. Valsts finanšu sistēma un budžets
3.1. Mūsdienu valsts finanšu saimniecība
3.1.1. Finanšu pārvaldīšana Latvijas Republikā
3.1.2. Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests un tā pamatnozīme
3.2. Budžeta sastāvs un budžeta sistēma
3.3. Budžeta process un tā regulēšana
3.4. Vietējās (reģionālās) finanses
3.5. Ārpusbudžeta speciālie fondi

4. nodaļa. Latvijas valsts budžeta sistēma
4.1. Latvijas Republikas budžeta iekārta
4.2. Budžeta process Latvijas Republikā
4.3. Latvijas Republikas valsts budžets
4.3.1. Konsolidētais budžets: budžeta deficīta problēmas
4.3.2. Valsts pamatbudžets
4.3.3. Valsts speciālais budžets

5. nodaļa. Latvijas pašvaldību budžeti un to loma reģionu sociāli ekonomiskajā attīstībā
5.1. Budžeta process kā pašvaldību finanšu likumdošanas pamats
5.2. Pašvaldību finanšu resursu nozīme un sastāvs
5.3. Budžeta izlīdzināšana un tās nepieciešamība
5.4. Rīgas pilsētas budžets
5.5. Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas problēmas un to risinājumi

6. nodaļa. Ārvalstu budžeta sistēma
6.1. Eiropas Savienība - Eiropas finanšu nākotne
6.1.1. Eiropas Savienības budžeta politika
6.1.2. Es budžeta veidošanās un izdevumu politika
6.1.3. Latvija Eiropas Savienībā
6.2. Budžeta federālisma jaunais posms
6.2.1. Unitāra tipa budžeta sistēmas
6.2.2. Federatīvās budžeta sistēmas
Izmantotās literatūras un avotu saraksts

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки