Oписание

 Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā : mācību grāmata / Eduards Bruno Deksnis, Normunds Grūbis, Inga Kudeikina, Gunārs Kūtris, Ruta Mekša [un vēl 2 autori] ; zinātniskais redaktors, ievada autors Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis ; literārā redaktore, vāka dizaina autore Anita Rudziša. - Rīga : Juridiskā koledža, 2019. - 367 lpp. : shēmas ; 21 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Autori arī: Aigars Sniedzītis, Normunds Streņģe.
        ISBN 9789934871955.
        Tiesībsargs - Latvija. Tiesībsargs - Eiropa. Policija - Latvija. Tiesas - Latvija. Advokātu asociācijas - Latvija. Notāri. Korupcija - Latvija - Novēršana. Nacionālā drošība - Latvija.
        Latvija. Eiropa.
        Mācību līdzekļi.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 351 На полке Можно заказать

Аннотация


Augstskolu un koledžu tiesību zinātņu programmu studentiem adresēta mācību grāmata, ko veidojis augsti kvalificēts autoru kolektīvs. Tā ietver arī jaunākos normatīvos aktus, kas regulē tiesībsargājošo institūciju statusu, struktūru un funkcijas. Pirmo reizi mācību grāmatā apskatītas un analizētas ne tikai tiesībsargājošās institūcijas Latvijā, bet arī Eiropā, ja to darbība tieši skar Latviju.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки