Oписание

 1920-1925 Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos / notikumos / atmiņās. / grāmatas veidotāji: Dr.hist. Juris Ciganovs, Linda Krūmiņa, Ingrīda Miklāva [un vēl 4 veidotāji] ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; literārā redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Dita Pence ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Citskovskis. - [Rīga] : Valsts kanceleja, [2018]. , ©2018. - 817, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija: 800.-803. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 804.-811. lpp. - Grāmatas mērķis ir sniegt ieskatu Latvijas valsts izveides pirmajos gados. Pirmo reizi apkopotā veidā publicēti valdības sēžu protokoli, tostarp slepenie protokoli, kas papildināti ar komentāriem un lasāmi kontekstā ar valsts sākumposma gaisotni raksturojošām preses ziņām, notikumu tiešo dalībnieku dienasgrāmatu un atmiņu fragmentiem, dokumentiem un fotogrāfijām. Grāmata sniedz ziņas, kas bija tie cilvēki, kuri valdībā un citos amatos turpināja nostiprināt Latvijas valsti, cik daudzveidīgi bija valdības izskatāmie jautājumi, kā sabiedrības acīs bija vērtējama jaunveidotā ierēdniecība, kā tika noteiktas valsts robežas un panākta valsts starptautiskā atzīšana. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu, franču, vācu un krievu valodā, tulkots no latviešu valodas. - Grāmatas veidotāji arī: Līga Peinberga, Irina Zeibārte, Dr.hist. Gints Zelmenis, Dzintars Gilba.
        I [1.]. 1920-1922.
        ISBN 9789934822537.
        Izpildvara - Latvija - Vēsture. Valstsvīri - Latvija.
        Latvija. Latvija - Politika un pārvalde - 1918-1940. Latvija - Vēsture - Pirmās brīvvalsts periods, 1918-1940.
        Protokoli. Biogrāfijas. Juridiskie dokumenti. Attēli.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Grāmatā pirmo reizi apkopotā veidā publicēti Latvijas valdības sēžu protokoli, kas tapuši laikā no 1920. gada 14. jūnija, kad darbību sāka pirmais Satversmes sapulces apstiprinātais Ministru kabinets Kārļa Ulmaņa vadībā, līdz 1922. gada 18. jūlijam, kad notika Zigfrīda A. Meierovica vadītās valdības pēdējā sēde. Vairāk nekā 800 lappuses biezajā sējumā bez valdības sēžu protokoliem publicēti arī dažādi dokumenti, atmiņas, fotogrāfijas, valdības locekļu biogrāfijas, priekšmetu attēli, preses ziņas un citi materiāli, kas ilustrē valdības pieņemtos lēmumus un raksturo laikmetu un vēsturisko situāciju, kurā valdībai bija jāstrādā un jāpieņem lēmumi.

 

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки