Oписание

Torgāns, Kalvis, 1939-.  Saistību tiesības / Kalvis Torgāns ; recenzenti: Dr.iur. Zane Pētersone, Dr.iur. Jānis Kubilis, Dr.iur. Jānis Rozenfelds, Gunārs Aigars. - Otrais papildinātais izdevums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 590 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [506.]-541. lpp. un zemsvītras piezīmēs, un rādītājs: [542.]-587. lpp. - Grāmata domāta galvenokārt tiesību zinātņu studentiem. Tajā apskatīti saistību tiesību vispārīgie jautājumi, atsevišķi līgumu veidi, kā arī saistības, kas izriet no ārpuslīgumiskiem tiesību aizskārumiem (deliktiem). Grāmata var būt noderīga arī citu specialitāšu studentiem tiesību pamatu apgūšanā, kā arī praktizējošiem juristiem.
        ISBN 9789934508639.
        Saistību tiesības. Līgumi.
        Mācību līdzekļi augstskolām.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 347 На полке Можно заказать

Аннотация


Mācību grāmata saistību tiesībās domāta, galvenokārt, tiesību zinātņu studentiem. Tajā apskatīti saistību tiesību vispārīgie jautājumi, atsevišķi līgumu veidi, kā arī saistības, kas izriet no ārpuslīgumiskiem tiesību aizskārumiem (deliktiem). Grāmata var būt noderīga arī citu specialitāšu studentiem tiesību pamatu apgūšanā, kā arī praktizējošiem juristiem.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки