Oписание

Stranga, Aivars, 1954-.  Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika : (1934-1940) / Aivars Stranga ; [recenzenti: Ineta Lipša, Jānis Ķeruss ; literārā redaktore Gita Bērziņa]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 269 lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 257.-260. lpp. un zemsvītras piezīmēs, un personu rādītājs: 261.-263. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934182389.
        Dārdzība un dzīves līmenis - Latvija. Darbaspēka politika - Latvija.
        Latvija - Vēsture - Autoritārais režīms, 1934-1940. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis. Latvija - Ekonomiskā politika.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 338 На полке Можно заказать

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки