Oписание

Jaunzems, Andrejs.  J.A. Šumpētera atziņas par uzņēmēju kā ekonomikas pārmaiņu mehānismu : pro, contra, addendum / Andrejs Jaunzems ; galvenā zinātniskā redaktore Dr.oec. Raita Karnīte ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Daina Šķiltere, Dr.oec. Ivars Brīvers ; redaktors Guntis Rozenbergs. - Ventspils : Ventspils Augstskola, [2017]. - 226 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 31 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rakstu beigās. - Zinātniskajā monogrāfijā pārstrādātā un papildinātā veidā iekļauti divi jau agrāk Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstīs publicēti Andreja Jaunzema raksti: Asimetriskā informācija un Erroru teorēma mikroekonomikā un Štakelberga-Neša alternatīvas Latvijas izglītības tirgū. Papildus šiem rakstiem monogrāfijā iekļauts iepriekš nepublicēts raksts: J.A. Šumpētera atziņas par uzņēmēju kā ekonomikas pārmaiņu mehānismu: pro, contra, addendum. - Oriģinālizdevums: Jaunzems, Andrejs, 1942-. Asimetriskā informācija un Erroru teorēma mikroekonomikā, 2012. . - Oriģinālizdevums: Jaunzems, Andrejs, 1942-. Štakelberga-Neša alternatīvas Latvijas izglītības tirgū, 2013. - Teksts latviešu valodā, satura rādītājs paralēli arī angļu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "Monogrāfija veltīta Mārtiņa Lutera 1517. gada 31. oktobra Vitenbergas baznīcas Tēzēm, kas ievadīja Reformāciju"--Titullapas otrā pusē.
        Morāles ultraplurālisms un ekonomikas liberālisms ; Štakelberga-Neša alternatīvas Latvijas izglītības tirgū ; J.A. Šumpētera atziņas par uzņēmēju kā ekonomikas pārmaiņu mehānismu.
        ISBN 9789984648675.
        Mikroekonomika. Spēļu teorija. Liberālisms. Labklājības ekonomika. Ekonomika. Alternatīvā izglītība. Uzņēmējdarbība.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 330 На полке Можно заказать

Аннотация


Zinātniskajā monogrāfijā pārstrādātā un papildinātā veidā iekļauti divi jau agrāk Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstīs publicēti Andreja Jaunzema raksti:
Asimetriskā informācija un Erroru teorēma mikroekonomikā un Štakelberga-Neša alternatīvas Latvijas izglītības tirgū.
Papildus šiem rakstiem monogrāfijā iekļauts iepriekš nepublicēts raksts:
J.A. Šumpētera atziņas par uzņēmēju kā ekonomikas pārmaiņu mehānismu: pro, contra, addendum.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки