Oписание

 Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā / autoru kolektīvs profesora T. Jundža zinātniskā vadībā ; konsultanti: Dr.hist. Daina Bleiere, Dr.habil.hist. Inesis Feldmanis, Mg.iur. Māris Lejnieks [un vēl 3 konsultanti] ; recenzenti: Dr.hist. Andrejs Plakans, Dr.iur. Aivars Endziņš ; literārā redaktore Anita Rudziša ; bibliogrāfes: Dagnija Ivbule, Inguna Mīlgrāve ; kopsavilkuma tulki: Eduards Bruno Deksnis, Egita Proveja. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 471 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: [457.]-468. lpp. - Latvijas valsts nepārtrauktība (kontinuitāte) ir viens no bieži lietotiem jēdzieniem, kura saturs nereti ir dažādi interpretēts un saprasts. Pirmo reizi lasītājiem piedāvāta plaša kompleksa pētījuma rezultātā tapusi monogrāfija par valstu nepārtrauktības juridiskajiem aspektiem un to izpausmi Latvijas un pārējo Baltijas valstu vēsturē un mūsdienās. Grāmatas 12 autori ir pazīstami Latvijas juristi un vēsturnieki. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu, franču un vācu valodā. - Ziņas par autoriem: [453.]-456. lpp. . - Konsultanti arī: Dr.iur. Sanita Osipova, Dr.iur. Anita Rodiņa, Viktors Šadinovs.
        Ievads / Tālavs Jundzis. I NEPĀRTRAUKTĪBAS DOKTRĪNA UN BALTIJAS VALSTIS. Valsts turpināšanās starptautisko tiesību teorijā un praksē / Ineta Ziemele. Baltijas valstu valstiskā nepārtrauktība / Jānis Pleps. Valstu nepārtrauktība un starptautiskā atbildība: Latvijas prasījuma tiesības par PSRS veiktajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem / Edmunds Broks. II LATVIJAS VALSTS NEPĀRTRAUKTĪBA OKUPĀCIJAS GADOS. Bruņotā pretošanās padomju un nacistiskajai okupācijai (1940-1957) / Zigmārs Turčinskis. Nevardarbīgā pretošanās padomju un nacistiskajam režīmam Latvijā (1940-1986) / Tālavs Jundzis. Baltijas valstu jautājums starptautiskajā kontekstā / Antonijs Zunda. Latvijas Republikas diplomātiskais dienests - Latvijas de iure pastāvēšanas apliecinājums (1940-1991) / Ainārs Lerhis. Latviešu trimdas loma valsts neatkarības idejas uzturēšanā (1945-1991) / Eduards Bruno Deksnis, Kristīne Beķere. Nepārtrauktības doktrīna Latvijas neatkarības atgūšanā (1986-1991) / Tālavs Jundzis. III NEPĀRTRAUKTĪBAS DOKTRĪNAS ĪSTENOŠANĀS PĒC NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS. Latvijas Republikas 1922. gada Satversmes atjaunošana / Gunārs Kusiņš. Latvijas pilsoņu kopuma atjaunošana / Artūrs Kučs. Latvijas valsts robežu noteikšana / Jānis Pleps. Tiesu varas nepārtrauktība Latvijas Republikā. Priekšnoteikumi un nepieciešamība / Jānis Lazdiņš. Īpašuma denacionalizācija Latvijas Republikā / Jānis Lazdiņš. Latvijas Republikas starptautiskās līgumsaistības / Ineta Ziemele. Latvijas un citu Baltijas valstu juridiskās nepārtrauktības jautājums starptautiskajās organizācijās / Artūrs Kučs. Nepārtrauktības doktrīna sarunās par Krievijas karaspēka izvešanu no Latvijas (1992-1994) / Tālavs Jundzis.
        ISBN 9789934851582.
        Valsts pēctecība - Latvija. Valsts pēctecība - Baltija. Preambulas (tiesības) - Latvija. Pretošanās kustības - Latvija. Nevardarbība - Latvija.
        Latvija. Baltija. Latvia - International status. Latvia - Politics and government - 1991-. Baltic States - Foreign relations - 1991-. Latvija - Starptautiskais statuss. Latvija - Politika un pārvalde - 1991-. Latvija - Vēsture - Padomju režīma periods, 1940-1991. Latvija - Vēsture - Otrās brīvvalsts periods, 1991-. Baltija - Starptautiskās attiecības - 20 gs. Baltija - Vēsture - 20 gs.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 94 На полке Можно заказать

Аннотация


Latvijas valsts nepārtrauktība (kontinuitāte) ir viens no bieži lietotiem jēdzieniem, kura saturs nereti ir dažādi interpretēts un saprasts. Pirmo reizi lasītājiem piedāvāta plaša kompleksa pētījuma rezultātā tapusi monogrāfija par valstu nepārtrauktības juridiskajiem aspektiem un to izpausmi Latvijas un pārējo Baltijas valstu vēsturē un mūsdienās. Grāmatas 12 autori ir pazīstami Latvijas juristi un vēsturnieki.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки