Oписание

 Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība : valsts pārvalde, bizness, jurisprudence : rakstu krājums / autoru kolektīvs Ringolda Baloža vadībā ; [autori: Indra Aužele ... u.c. ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; priekšvārda autore Anita Rodiņa ; ievada autori: Ringolds Balodis, Edvīns Danovskis ; Marina Selunska, grafiskais dizains ; Tiesību zinātņu pētniecības institūts, anotāciju tulkojumi angļu valodā]. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp. : ilustrācija ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [355.]-379. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, anotācijas angļu valodā. - "Grāmatas pamatā konference "Valsts konsekvence tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principu ievērošanā"--Ievada 10. lpp.
        ISBN 9789934508479.
        Juridiskā skaidrība - Latvija. Juridiskā skaidrība - Eiropas Savienības valstis. Valsts pārvalde. Uzņēmējdarbība. Tiesību zinātne.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 347 На полке Можно заказать

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки