Oписание

Mieriņa, Aiga, 1972-.  Starptautiskās privāttiesības: ģenēze un sistēma : Private international law: genesis and system / Aiga Mieriņa ; [zinātniskie recenzenti: Juris Bojārs, Valdis Blūzma ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka noformējums: Baiba Lazdiņa]. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2015 (Latgales druka). - 302 lpp. : tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 285.-300. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984459806.
        Kolīzijas tiesības - Vēsture.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Grāmata sniedz lasītājiem ieskatu starptautisko privāttiesību izveidē un attīstībā no to pirmsākumiem līdz mūsdienām. Autore rūpīgi – soli pa solim ir pētījusi šīs disciplīnas vēsturi, kolīziju normu uzbūvi un kvalifikācijas problēmas. Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam. Studentiem atvieglo starptautisko privāttiesību studijas, praktiķiem dod citu skatījumu uz pārrobežu privāttiesisku strīdu risināšanu.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки