Oписание

 Civilprocesa likuma komentāri / sagatavojis autoru kolektīvs K. Torgāna zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Tiesu nama aģentūra, 2011-<2014> (Poligrāfists). - sēj. <1-3> : tab. ; 23 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - Autori uzrādīti titlp. 2. pusē.
        1. daļa (1.-28. nodaļa) -- 2. daļa (29.-60. nodaļa) -- 3. daļa (61.-86. nodaļa).
        ISBN 9789984790893 (1). . - ISBN 9789984790916 (2). . - ISBN 9789934508059 (3).
        Civilprocess - Latvija.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Juridiskā pārvalde 1 На полке Можно заказать

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки