Oписание

 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2012 / [krājumu sagatavoja: V. Krūmiņa ... [u.c.] ; redaktore S. Terihova] ; Latvijas Republikas Augstākā tiesa. - 2009-. - Rīga : Tiesu Namu aģentūra, 2013 (Poligrāfists). - sēj. ; 23 cm. - Turpina izdevumus: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi; Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvā departamenta spriedumi un lēmumi; Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi. - Izdevējs sēj. 2011: Latvijas Vēstnesis. - Ietver bibliogrāfiju un rādītājus.
        ISBN 9789984790824 (2009). . - ISBN 9789984790954 (2010). . - ISBN 9789984840222 (2011). . - ISBN 9789934508103 (2012).
        Tiesu pārskati, likumkrājumi utt - Latvija - Periodiskie izdevumi. Pēdējās tiesas instances - Latvija - Periodiskie izdevumi.
        latvija.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Juridiskā pārvalde 1 На полке Можно заказать

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки