Oписание

 Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski / [autori: Ritma Rungule ... [u.c.]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 179 lpp. : diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 169.-177. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Autori uzrādīti titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934506055.
        Iedzīvotāju novecošana - Eiropas Savienības valstis. Iedzīvotāju novecošana - Baltija. Veci cilvēki - Eiropas Savienības valstis - Sociālais stāvoklis. Veci cilvēki - Baltija - Sociālais stāvoklis. Vecuma diskriminācija - Eiropas Savienības valstis. Vecuma diskriminācija - Baltija. Pensionēšana - Baltija.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Demogrāfiskās prognozes, kas līdzīgas visām Eiropas valstīm - kā attīstītas tirgus ekonomikas, tā pārejas ekonomikas valstīm, liecina, ka nākošajās desmitgadēs pieaugs iedzīvotāju novecošana un palielināsies veco cilvēku īpatsvars iedzīvotāju sastāvā. Monogrāfijas autori pievērsušies galveno novecošanas izpausmju izpētei un salīdzinošai analīzei sociālās aizsardzības, nevienlīdzības, sociālās politikas un nodarbinātības aspektos. Grāmata sagatavota, balstoties uz pētījuma "Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, neveinlīdzība un darba tirgus riski Baltijas valstīs" rezultātiem, kas realizēts ar EEZ finanšu grantu shēmas "Akadēmiskie pētījumi" apakšprojekta ietvaros. Bāzējoties uz daudzveidīgu socioloģisko pētniecības metožu pielietojumu, to skaitā - zinātniskās literatūras un sociālās politikas analīzi; kvantitatīvo sociālo, t.sk., salīdzinošo petījumu datu analīzi; ekspertu intervijām u.c. pētījumā sniegti kā teorētiskie sadarbības novecošanas raksturojumi, tā arī analizēta vecu cilvēku situācija Latvijā salīdzinājumā ar citām Baltijas un Eiropas valstīm.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки