Сортировать по:  

41.
Kroders, Roberts Teātŗa vēsture
Rīga : Grāmatu draugs, [1934?]. 5 sēj. (416 lpp., 10 lp. krās. il.).
Текстовое изданиеТекстовое издание
42.
Merķelis, Garlibs. Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimeņta beigās
Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1953. 221, [2] lpp., [1] lp. portr.
Текстовое изданиеТекстовое издание
43.
Alunāns, Ādolfs. Adolfa Allunana atmiņas par latviešu teātra izcelšanos
[Jelgavā] : Tulkotājas izdevumā, 1924. 55 lpp.
Текстовое изданиеТекстовое издание
44.
Platons. Sokrates aizstahweschanàs runa
Rīga : A. Gulbja apgahdibâ, [1920]. 175 lpp.
Текстовое изданиеТекстовое издание
45.
Latvijas valsts tiesību avoti
Rīga : Tiesu namu aģentūra, ©2015. 532 lpp.
Текстовое изданиеТекстовое издание
46.
Bleiere, Daina Eiropa ārpus Eiropas--
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 162 lpp.
external link
Текстовое изданиеТекстовое издание
47.
Mieriņa, Aiga Starptautiskās privāttiesības: ģenēze un sistēma
[Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 302 lpp.
Текстовое изданиеТекстовое издание
48.
Zauers, Alvils Šteinhaueri un viņu laiks
Rīga : Turība, 2014. 111 lpp., [4] lp. iel.
Текстовое изданиеТекстовое издание
49.
Pazāne, Baiba Vilhelms Ķuze
Rīga : Turība, 2014. 234 lpp., [4] lp. iel.
Текстовое изданиеТекстовое издание
50.
Berga, Tatjana Piltenes depozīts
Rīga : Zinātne, 2014. 95 lpp.
Текстовое изданиеТекстовое издание

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки