Apraksts

NOSAUKUMS Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums / [LU Latviešu valodas institūts, Valsts valodas aģentūra].
IZDEVĒJS/GADS Rīga
LU Akadēmiskais apgāds
2005-
APJOMS - 113 lpp. : il., tab.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr. rakstu beigās
ISSN 1691-273X
UDK INDEKSS 811.174

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Izdevniecības daļa (SAKP) 01.1 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Krājuma 5. numurā ievietoti 10 populārzinātniski raksti par aktuāliem jautājumiem latviešu valodas praksē - zilbes uzsvaru citvalodu personvārdos, valodas līdzekļu lietojumu reklāmā, uzrunas etiķetes ievērošanu pusaudžu runā, heraldiskā apraksta īpatnībām, pārmērīgu īpašības vārdu ārprātīgs, dulls, nenormāls un traks izmantojumu publiskajā saziņā, divdabju funkcionēšanu preses valodā, terminu darināšanas problēmām u. c. Ievietotas arī valodas konsultācijas, ko sagatavojušas Latviešu valodas aģentūras speciālistes, uzziņu materiāli par jaunākajām pubikācijām valodniecībā, LZA Terminoloģijas komisijas lēmumi un ieteikumi, humora lappusīte Tā raksta... Tā runā..., ziņas par autoriem. Krājums domāts ikvienam, kam interesē valodas prakses jautājumi, runāto un rakstīto tekstu kvalitāte mūsdienu latviešu valodā.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites