Apraksts

NOSAUKUMS Datorgrāmatvedība / Iveta Strēle.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Lietišķās informācijas dienests
2010
APJOMS - 127 lpp. : il., veidlapas.
ISBN 9789984826929
UDK INDEKSS 657

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


«Divdesmit pirmajā gadsimtā, runājot par grāmatvedību, diez vai vēl ir kāds cilvēks, kurš atskaišu gatavošanu uztver kā darbu ar papīru un kalkulatoru. Kopš personālā datora parādīšanās datorizētā grāmatvedība daudzkārt ir paātrinājusi un modernizējusi finansiāli saimnieciskās darbības uzskaiti... Grāmatas mērķis ir palīdzēt individuāli apgūt datorgrāmatvedības principus darbā ar grāmatvedības programmu Zalktis un sniegt nelielu ieskatu grāmatvedības teorijā un saimniecisko operāciju grāmatošanā.» Izdevuma autore Iveta Strēle ir SIA Lietišķās informācijas dienests finanšu direktore, Biznesa augstskolas «Turība» un datorgrāmatvedības semināru lektore, un grāmatas Finanšu plānošana uzņēmumā līdzautore. Grāmata tapusi, izdevniecībai Lietišķās informācijas dienests sadarbojoties ar SIA Zalktis Programmas.

PAR AUTORU:
Izdevuma autore Iveta Strēle ir SIA «Lietišķās informācijas dienests» finanšu direktore, «Biznesa augstskolas «Turība» un datorgrāmatvedības semināru lektore, un grāmatas «Finanšu plānošana uzņēmumā» līdzautore.

GRĀMATAS SATURS:

 • Ievads
 • Jauna uzņēmuma izveidošana
 • Finansēšanas avoti
 • Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls
 • Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
 • Nemateriālie ieguldījumi
 • Pamatlīdzekļi
 • Krājumi
 • Naudas līdzekļi
 • Skaidras naudas uzskaite
 • Debitori
 • Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem
 • Norēķini par prasībām pret personālu
 • Kreditori
 • Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
 • Norēķini par darba samaksu
 • Bilance. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 • PVN deklarācija
 • Pielikumi

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites