Apraksts

NOSAUKUMS Ievads tiesību socioloģijā / Sanita Osipova.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Tiesu namu aģentūra
2010
APJOMS 191 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Ietver bibliogr. (177.-191. lpp.) un rād. (160.-176. lpp.)
ISBN 9789984790831
UDK INDEKSS 340

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Šī ir pirmā Latvijā sarakstītā grāmata šajā jurisprudences nozarē. Grāmata veltīta tiesību socioloģijai – juridiskajai disciplīnai, kuras izpētes objekts ir sabiedrības dzīves tiesiskā kārtība. Tiesību socioloģija ir starpdisciplināra juridiska zinātne par tiesību nozīmi un ietekmi sabiedrisko attiecību regulēšanā, kura veidojusies, apkopojot socioloģijas un citu tiesību nozaru iegūto pieredzi un praksi. Tiesību socioloģija ir zinātne par tiesību sociālo realitāti. Sanita Osipova ir tiesību socioloģijas virziena veidotāja Latvijā. Savā pētījuma viņa ir dziļi izpētījusi un atspoguļojusi tiesību socioloģijas kā zinātnes izveidošanos un attīstību, lielu uzvaru liekot uz klasiskās socioloģijas skolām un to ietekmi uz tiesību socioloģiju. Grāmata dod ieskatu abos tiesību socioloģijas novirzienos – gan ģenētiskajā, gan operatīvajā tiesību socioloģijā, kā arī tiesību socioloģijas pamatlicēju ieguldījumu šīs zinātnes attīstībā. Grāmata ir ne tikai interesanta un saistoši lasāma, bet tā ir arī noderīgs pētnieciskais darbs tiesību speciālistiem, praktizējošiem juristiem, kā arī visiem sociālās zinātnes studējošiem, bet it īpaši jaunajiem juristiem. Tā ir uzskatāma kā sākums tiesību socioloģijas zinātnes atdzimšanai Latvijā.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites